/

SK-kurser

SK­-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kursutbudet fastställs av Socialstyrelsen genom upphandling. Kursernas listas i SK-kurskatalogen i vår utbildningsportal, där även ansökan sker.

(Om du upplever problem med att öppna kurskatalogen i till exempel Safari, ladda gärna ner någon annan webbläsare, som Google Chrome eller Mozilla Firefox.) 

Ansökningsperioden för kurserna som går under hösten 2017 har nu stängt. Eventuella restplatser på kurserna som går under hösten 2017 kommer att listas i Socialstyrelsens utbildningsportal senare. Mer information finns på Restplatser på SK-kurser.

Om SK-kurser

SK-kurserna utgör en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter föreskrifterna 2008:17 och 2015:8 och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i deras respektive målbeskrivning.

SK-kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är aktuella att efterfråga. En ny kurskatalog presenteras i augusti varje år. Det är kursgivarna som står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kurserna. Socialstyrelsen avgör inom vilka ämnesområden som kurser ska upphandlas. Vi sköter även ansökan och antagning till kurserna, vilket sker två gånger per år.

Varje år finansierar staten omkring 110 SK-kurser vilket innebär 3 000–4 000 kursplatser.

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att föreslå hur verksamheten med SK-kurser ska utformas för att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare. Uppdraget ska avrapporteras i slutet av maj 2017.

Ansökan och antagning till SK-kurser

Socialstyrelsen ansvarar för antagningen och fördelningen av kursplatser. Ansökning sker i vår utbildningsportal, där nya kurser släpps två gånger om året.

Kurser som går vårterminen söks senast 1 oktober året innan och kurser som går till hösten söks senast 1 maj samma år. Aktuella rest- och reservplatser finns listade i utbildningsportalen.

Mer om ansökan och antagning
Mer om rest- och reservplatser

Upphandling av SK-kurser

Socialstyrelsen upphandlar SK-kurser enligt lagen om offentlig upphandling. De två senaste upphandlingarna har avsett SK-kurser 2015 och 2017 med möjlighet till avrop inom befintliga ramavtal för åren 2016 och 2018.

Mer om upphandling av SK-kurser

Kursgivares redovisning

Den som håller en SK-kurs ska skicka in en kursredovisning inom fyra veckor efter att kursen är genomförd. Denna ska godkännas av Socialstyrelsen innan kursgivaren kan fakturera. I länken nedan finns mer information och de dokument som ska användas vid redovisningen.  

Mer om kursgivares redovisning