/
/

Vad är nationella riktlinjer?

Den här foldern vänder sig till alla som arbetar inom vård och omsorg. Foldern beskriver vad Socialstyrelsens nationella riktlinjer är och hur de tas fram och används. Den guidar också vidare dem som vill veta mer om riktlinjerna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-9-17
Format: Bok
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Linn Cederström
075-247 30 35