/

Öppna jämförelser

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Filmer om öppna jämförelser
Personer från Jönköping, Örebro och Jämtlands län berättar hur kommunerna använder öppna jämförelser för verksamhetsutveckling. Se filmerna här.

Via länkarna nedan kan du göra jämförelser inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.