/

Hemlöshet

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på individuella faktorer och brister i samhället. Vi kartlägger problemens omfattning och tar fram kunskapsstöd för kommunernas arbete med att motverka problemet.

Ny nationell kartläggning av hemlöshet 2017

Vi ska genomföra en nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige vecka 14, 3-9 april 2017. Resultaten kommer att publiceras sista november 2017.

Uppgiftslämnare i kartläggningen är bland annat socialtjänsten i alla kommuner, landsting, frivilligorganisationer och samfund. Alla uppgifts-lämnare har fått information om kartläggningen.

Enkäter och instruktioner skickas ut veckan före kartläggningen.

Information om nationella hemlöshetskartläggningen - Pappersenkät
Information om nationella hemlöshetskartläggningen - Elektronisk enkät

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar allt från akut hemlöshet till mer långvariga boendeformer. Vi kartlägger hur många personer i Sverige som är hemlösa enligt vår definition. Den senaste kartläggningen om hemlöshetens omfattning i Sverige gjordes 2011.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt med mer information om det pågående arbetet. Vill du ha mer information kan du skriva till projektgruppen på hemloshet@socialstyrelsen.se.