/

Hemlöshet

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på individuella faktorer och brister i samhället. Vi kartlägger problemens omfattning löpande och tar fram kunskapsstöd för kommunernas arbete med att motverka problemet.

Hemlöshetsbegreppet omfattar ett antal boendesituationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Vi kartlägger löpande hur många personer i Sverige som befinner sig i de situationer som räknas in i begreppet. 

Hemlöshetens omfattning i Sverige 2011

Det är kommunernas ansvar att hemlösa personer i Sverige får det stöd och den hjälp de behöver, men det är inte socialtjänstens uppgift att tillhandahålla bostäder. Du som arbetar i kommunen kan ha stöd av vår webbaserade vägledning.

Vägledning för kommunernas arbete med hemlöshet