/

Hemlöshet

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på individuella faktorer och brister i samhället. Vi kartlägger problemens omfattning och tar fram kunskapsstöd för kommunernas arbete med att motverka problemet.

Nationell kartläggning av hemlösheten

Den  3-9 april 2017 genomförs den nationella kartläggningen av hemlösheten i Sverige. Kartläggningen omfattar personer med svensk medborgarskap och personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige  som befinner sig i hemlöshet. Det gäller alla personer som är aktuella hos socialtjänsten eller andra myndigheter under kartläggningsveckan, eller som vårdgivare, organisationer m.m. möter under denna vecka.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar allt från akut hemlöshet till mer långvariga boendeformer.  Av definitionen framgår också vilka grupper som inte ingår i kartläggningen.
Enkäter och information har skickats ut till alla uppgiftslämnare.

Missiv - myndigheter
Enkät - myndigheter

Missiv – övriga verksamheter
Enkät – övriga verksamheter

Vill du ha mer information kan du skriva till projektgruppen på hemloshet@socialstyrelsen.se