/

Hemlöshet

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på individuella faktorer och brister i samhället. Vi kartlägger problemens omfattning och tar fram kunskapsstöd för kommunernas arbete med att motverka problemet.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar ett antal mer eller mindre trygga boendesituationer som personer kan befinna sig i. Vi kartlägger hur många personer i Sverige som är hemlösa enligt vår definition. Den senaste kartläggningen om hemlöshetens omfattning i Sverige gjordes 2011.

Det är kommunernas ansvar att hemlösa personer i Sverige får det stöd och den hjälp de behöver, men det är inte socialtjänstens uppgift att tillhandahålla bostäder. Du som arbetar i kommunen kan ha stöd av vår webbaserade vägledning för kommunernas arbete med att motverka hemlöshet.

Ny nationell kartläggning av hemlöshet 2017

Vi ska genomföra en nationell kartläggning av hemlöshet i Sverige 3–9 april 2017. Resultaten kommer att publiceras i november 2017. Kartläggningen omfattar hemlöshet bland personer med uppehållsrätt i Sverige samt EU/EES-medborgare och tredjelandsmedborgare som befinner sig tillfälligt i landet.

Vi har inventerat uppgiftslämnare för kartläggningen genom att kontakta socialtjänsten i alla kommuner, landstingen samt frivilligorganisationer och samfund. Alla uppgiftslämnare får ett informationsbrev.

Informationsbrev till uppgiftslämnare

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt med mer information om det pågående arbetet. Vill du ha mer information kan du skriva till projektgruppen på hemloshet@socialstyrelsen.se.