Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Hemlöshet

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på individuella faktorer och brister i samhället. Vi kartlägger problemens omfattning och tar fram kunskapsstöd för kommunernas arbete med att motverka problemet.

Nationell kartläggning av hemlösheten

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en ny nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. Kartläggningen omfattar personer med svenskt medborgarskap och personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige och som befann sig i hemlöshet under vecka 14 (3-9 april) 2017. Det är femte gången som Socialstyrelsen gör en sådan kartläggning, den senaste gjordes 2011.

I kartläggningen ingår personer som befann sig i någon hemlöshetssituation och som var aktuella hos socialtjänsten eller andra myndigheter under kartläggningsveckan, eller som vårdgivare, organisationer med mera, mötte under den veckan.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar allt från akut hemlöshet till mer långvariga boendeformer.  Av definitionen framgår också vilka grupper som inte ingår i kartläggningen.

I kartläggningen redovisas uppgifter på nationell nivå. I nedanstående tabeller redovisas antalet rapporterade hemlösa per kommun och län samt antal hemlösa efter åldersgrupp, bland de personer som befann sig i någon av de fyra hemlöshetssituationerna.

Antal hemlösa per kommun och län

Antal hemlösa efter åldersgrupp

Verksamheter som önskar ytterligare uppgifter på kommun- eller länsnivå har möjlighet att beställa statistikuppgifter från Socialstyrelsens registerservice.

Utlämning av uppgifter från hemlöshetskartläggningen


Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Det är väl känt att den som en gång blivit avhyst från sin bostad har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden igen. Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller insatser för att förebygga avhysningar och utgör en betydelsefull del i samhällets samlade insatser mot hemlöshet. Vi har därför tagit fram ett stöd för hur socialtjänsten kan arbeta och samverka för att förebygga avhysningar. Den ger också stöd för handläggningen av ärenden vid hot om avhysning av enskilda personer eller familjer.