/

Hemlöshet

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på individuella faktorer och brister i samhället. Vi kartlägger problemens omfattning löpande och tar fram kunskapsstöd för kommunernas arbete med att motverka problemet.

Hemlöshetsbegreppet omfattar ett antal boendesituationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Vi kartlägger löpande hur många personer i Sverige som befinner sig i de situationer som räknas in i begreppet. 

Hemlöshetens omfattning i Sverige 2011

Det är kommunernas ansvar att hemlösa personer i Sverige får det stöd och den hjälp de behöver, men det är inte socialtjänstens uppgift att tillhandahålla bostäder. Du som arbetar i kommunen kan ha stöd av vår webbaserade vägledning.

Vägledning för kommunernas arbete med hemlöshet

Ny nationell kartläggning av hemlöshet 2017

Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kartläggning av hemlöshet i Sverige under våren 2017. Resultaten kommer att publiceras i november 2017. Kartläggningen omfattar hemlöshet bland personer med uppehållsrätt i Sverige, EU/EES-medborgare och tredjelandsmedborgare. Just nu inventerar vi uppgiftslämnare för kartläggningen. Vi har bland annat kontaktat alla kommuners socialtjänst och flera frivilligorganisationer och samfund.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt med mer information om det pågående arbetet. Vill du ha mer information kan du skriva till projektgruppen på hemloshet@socialstyrelsen.se.