/

Hemlöshet

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på individuella faktorer och brister i samhället. Vi kartlägger problemens omfattning och tar fram kunskapsstöd för kommunernas arbete med att motverka problemet.

Nationell kartläggning av hemlösheten

Socialstyrelsen genomför en nationella kartläggningen av hemlösheten i Sverige. Kartläggningen omfattar personer med svensk medborgarskap och personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige  som befinner sig i hemlöshet under vecka 14. Det gäller alla personer som är aktuella hos socialtjänsten eller andra myndigheter under kartläggningsveckan, eller som vårdgivare, organisationer m.m. möter under denna vecka. Sista dagen att besvara enkäter är den 5 maj 2017.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar allt från akut hemlöshet till mer långvariga boendeformer.  Av definitionen framgår också vilka grupper som inte ingår i kartläggningen.

Vill du ha mer information kan du skriva till projektgruppen på hemloshet@socialstyrelsen.se

Resultaten från kartläggningen ska redovisas till socialdepartementet den 30 november 2017.