/

Ekonomiskt bistånd – för socialtjänstpersonal

I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.

Riksnormen för 2015: oförändrad

Riksnormen för 2015 har samma belopp som riksnormen för 2014.

Fritidspengen för barn blir kvar

I den rödgröna budgetpropositionen fanns ett förslag om att en höjning av riksnormen för åldrarna 7–18 år skulle kompensera för att fritidspengen avskaffas från och med den 1 januari 2015. Detta förslag genomförs inte utan fritidspengen kommer att finnas kvar efter årsskiftet.

Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Är du privatperson? Vi har särskilda sidor för privatpersoner om ekonomiskt bistånd.