/

Blanketter

Här hittar du alla Socialstyrelsens blanketter. Vissa blanketter kan fyllas i på bildskärmen och sedan skrivas ut. Det går inte att spara data som du skrivit i blanketter. Pdf-blanketter kräver minst version 5 av Acrobat Reader.

Blanketter för handläggning av faderskapsärenden och medgivandeutredning inför internationell adoption finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).


Blankett Språk Blankettnummer
Abort eller avbrytande av havandeskap - Ansökan om tillstånd till Svenska SOSFS 2009:15 Bilaga 1
Abort eller avbrytande av havandeskap - Medicinsk utredning att bifogas ansökan om tillstånd till Svenska SOSFS 2009:15 Bilaga 2
Abort eller avbrytande av havandeskap - Psykosocial utredning att bifogas ansökan om tillstånd till Svenska SOSFS 2009:15 Bilaga 3
Allvarlig avvikande händelse enligt 5 § lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ - Anmälan av Svenska SOSFS 2013:17 Bilaga 5
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Allvarlig avvikande händelse enligt 5 § lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ - Anmälan av
Allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet - Anmälan av Svenska SOSFS 2013:11 Bilaga 7
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet - Anmälan av
Allvarlig avvikande händelse vid hantering av vävnader och celler - Anmälan om Svenska SOSFS 2013:14 Bilaga 3
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Allvarlig avvikande händelse vid hantering av vävnader och celler - Anmälan om
Allvarlig biverkning enligt 5 § lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. Svenska SOSFS 2012:14 Bilaga 6
Allvarlig biverkning vid blodverksamhet - Anmälan av Svenska SOSFS 2013:11 Bilaga 8
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Allvarlig biverkning vid blodverksamhet - Anmälan av
Allvarlig biverkning vid hantering av vävnader och celler - Anmälan om Svenska SOSFS 2013:14 Bilaga 4
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Allvarlig biverkning vid hantering av vävnader och celler - Anmälan om
Amalgam - Anmälan av användande av dentalt amalgam Svenska
Anmälan enligt 6 kap. 6 §§ vapenlagen (1996:67) Svenska HSLF-FS 2017:18 Bilaga
Anmälan om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Svenska HSLF-FS 2017:4 Bilaga
Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet Svenska
Ansökan om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Svenska
Ansökan om bevis om specialistkompetens för dig som är utbildad inom EU eller EES (utanför Sverige) Svenska
Ansökan om dispens för frysta embryon Svenska
Ansökan om fastställande av könstillhörighet Svenska
Ansökan om granskning av utbildning utanför EU och EES Svenska
Ansökan om kontaktlinsbehörighet för optiker Svenska
Ansökan om legitimation för dig som är utbildad inom EU eller EES (utanför Sverige) Svenska
Ansökan om legitimation för dig som är utbildad utanför EU och EES Svenska
Ansökan om rekvisitionsrätt för optiker Svenska
Ansökan om rätt att få kalla sig specialistsjuksköterska för dig som är utbildad utanför EU Svenska 45500 2010-10
Ansökan om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska för dig som är utbildad inom EU eller EES (utanför Sverige) Svenska
Ansökan om tillstånd till sterilisering enligt steriliseringslagen (1975:580) Svenska HSLF-FS 2016:6 Bilaga 1
Apotekare utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Application form for a licence to practice for those educated within the EU or EEA (outside of Sweden) Engelska
Application form for a specialist qualification for those educated within the EU or EEA (outside of Sweden) Engelska
Application form for assessment of education received outside the EU and EEA Engelska
Application form for the right to call yourself a specialised nurse for those educated within the EU or EEA (outside of Sweden) Engelska
Arbetsterapeut utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Att få tillvarata biologiskt material från levande donator för transplantation i de fall då donatorn är underårig eller lider av psykisk störning - Ansökan om tillstånd enligt 8 § lagen (1995:831) om... Svenska SOSFS 2012:14 Bilaga 4
Audionom utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Auskultation - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 4
Auskultation - om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 3
Barn med fosterskada/kromosomavvikelse - Rapport Svenska 36421 2015-03
Barn under 18 år som vistas i familjehem eller annat enskilt hem - Förteckning över Svenska SOSFS 2013:24 Bilaga
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Barn under 18 år som vistas i familjehem eller annat enskilt hem - Förteckning över
Barnmorska utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Begäran om registeruppgifter för forskningsändamål från Socialstyrelsens hälsodataregister, socialtjänstregister och dödsorsaksregistret Svenska SoSB376002014feb
Bekräftelse av faderskap (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Arabiska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Persiska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Ryska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Sorani 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Thailändska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Turkiska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap, Acknowledgement of paternity (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Engelska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap, Caddanynta sugidda aabbenimada (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Somaliska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap, Confirmación de paternidad (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Spanska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap, Isyyden vahvistus Finska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap, Priznanje Ocinstva (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Bosniska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap, Priznanje Ocinstva (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Kroatiska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap, Priznanje Ocinstva (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Serbiska 77035 2005-01
Bekräftelse av faderskap, Reconnaissance de paternité (Blanketten är till för att användas av kommunens handläggare) Franska 77035 2005-01
Bekräftelse av föräldraskap set Svenska
Bekräftelse av föräldraskap, Acknowledgement of parenthood Engelska 52000 2007-8
Bekräftelse på mottagen information enligt 5 § steriliseringslagen (1975:580) Svenska HSLF-FS 2016:6 Bilaga 2
Bestämmande av människans död med hjälp av direkta kriterier - Protokoll för Svenska 76000 2005-5
Biobanker - Anmälan av Svenska SOSFS 2013:2 Bilaga 1
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Biobanker - Anmälan av
Biomedicinsk analytiker utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Blanketter för medgivandeutredningen inför internationell adoption finns hos myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, (MFoF)
Brister i säkerheten - Anmälan av Svenska SOSFS 2013:5 Bilaga
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Brister i säkerheten - Anmälan av
Cancerregistret - Anmälan Svenska 37113 2006-9
Centrala utbildningar, Krisberedskap – Anmälan Svenska  
Conflicts of Interest in Appointing External Experts – information Engelska  
Declaration of conflicts of interest in Appointing External Experts Engelska  
Deltagarförteckning, SK-kurser Svenska  
Dietist utbildad i Sverige - ansökan Svenska 45086 2012-06
Donators samtycke till att spermier eller ägg får användas för befruktning Svenska SOSFS 2009:30 Bilaga 1
Donators samtycke till att spermier får användas för insemination Svenska HSLF-FS 2016:19 Bilaga 8
Dödsbevis Svenska HSLF-FS 2016:53 Bilaga
Dödsbevis (e-tjänst) Svenska
Dödsorsaksintyg Svenska SOSFS 2014:19 Bilaga 4
Dödsorsaksintyg (e-tjänst) Svenska
Efteranmälan till SK-kurs Svenska  
Ej verkställda beslut - anmälan av huvudrapportör/anslutning till e-tjänst Svenska  
Ekonomiskt bistånd blankett 1a – statistiska uppgifter Svenska SOSFS 2011:13 Bilaga 1 a
Ekonomiskt bistånd blankett 1b – statistiska uppgifter Svenska SOSFS 2011:13 Bilaga 1 b
Fastspänning med bälte eller avskiljande - Underrättelse om beslut om Svenska SOSFS 2013:8 Bilaga 1
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Fastspänning med bälte eller avskiljande - Underrättelse om beslut om
Fel i vården - Anmälan om Svenska  
Foster efter inducerad abort på grund av fosterskada - Rapport Svenska 30000 2013-10
Fullmaktsanställning för utredning i ärende enligt lagen om fullmaktsanställning (1994:261) Svenska SOSFS 2013:4 Bilaga 6
Förfrågan om personuppgiftsbehandling - registerutdrag från Socialstyrelsens register Svenska
Förfrågan om personuppgiftsbehandling för mitt barn - registerutdrag från Socialstyrelsens register Svenska
Förlossningsjournal 1 – FV 1 Svenska  
Förlossningsjournal 2 – FV 2 Svenska  
Förskrivningsrätt för barnmorskor Svenska 37651 2010-4
Förskrivningsrätt för sjuksköterskor Svenska 37702 2010-5
Gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap - Anmälan Arabiska 77040 2005-01
Gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap - Anmälan Turkiska 77040 2005-01
Gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap - Anmälan Sorani 77040 2005-01
Gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap - Anmälan Thailändska 77040 2005-01
Gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap - Anmälan Ryska 77040 2005-01
Gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap - Anmälan Persiska 77005 2005-01
Gemensam vårdnad vid anmälan om faderskap, Saabsan mas'uulyadda wadajirka ah, Wargelin ku Somaliska 77040 2005-01
Gemensam vårdnad, Patria potestad compartida en relación con la confirmación de paternidad Spanska 77040 2007-11
Gemensam vårdnad... Joint custody in conjunction with confirmation of paternity, Declaration regarding Engelska 77040 2007-08
Gemensam vårdnad..., Garde conjointe accompagnée d’une reconnaissance de paternité, Demande de Franska 77040 2007-11
Gemensam vårdnad..., Joint custody in conjunction with confirmation of parenthood, Declaration regarding Engelska 52005 2007-8
Gemensam vårdnad..., Yhteishuoltajuudesta isyyden vahvistuksen yhteydessä, Ilmoitus Finska 77040 2007-08
Gemensam vårdnad..., Zajednickoj skrbi roditelja, Prijava Serbiska 77040 2005-01
Gemensam vårdnad..., Zajednickoj skrbi roditelja, Prijava Bosniska 77040 2005-01
Gemensam vårdnad..., Zajednickoj skrbi roditelja, Prijava Kroatiska 77040 2005-01
Godkännande av väsentlig förändring i blodverksamhet - Ansökan om Svenska SOSFS 2013:11 Bilaga 1
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Godkännande av väsentlig förändring i blodverksamhet - Ansökan om
Godkännande av väsentlig förändring i verksamheten - Ansökan om Svenska SOSFS 2013:14 Bilaga 1
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Godkännande av väsentlig förändring i verksamheten - Ansökan om
Gravsättning och kremering - Tillstånd Svenska SOSFS 2014:19 Bilaga 3a
Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Anmälan av verksamhet Svenska SOSFS 2013:17 Bilaga 1
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Anmälan av verksamhet
Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Årlig rapport Svenska SOSFS 2013:17 Bilaga 2
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Årlig rapport
Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Årlig rapport Svenska SOSFS 2012:14 Bilaga 7
Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för Svenska SOSFS 2008:16 Bilaga
Insatser för barn och unga Svenska SOSFS 2011:13 Bilaga 2
Inskränkning i patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster samt övervakning av försändelser från en patient - Underrättelse om beslut om Svenska SOSFS 2013:8 Bilaga 2
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Inskränkning i patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster samt övervakning av försändelser från en patient - Underrättelse om beslut om
Intyg från revisor. Handikapporganisationens lokala och regionala föreningar Svenska SOSFS 2009:8 Bilaga 1
Intyg från revisor. Handikapporganisationens medlemsantal Svenska SOSFS 2009:8 Bilaga 2
Intyg om praktiktjänstgöring för legitimerad Kiropraktor i offentlig hälso- och sjukvård för ansökan om legitimation Svenska 45980 2010-4
Intyg om praktiktjänstgöring för Naprapat i offentlig hälso- och sjukvård för ansökan om legitimation Svenska 45860 2010-4
Intyg om praktiktjänstgöring hos legitimerad Kiropraktor för ansökan om legitimation Svenska 45975 2012-10
Intyg om praktiktjänstgöring hos legitimerad Naprapat för ansökan om legitimation Svenska 45855 2010-4
Intyg över praktisk tjänstgöring som psykolog Svenska 45205 2009-1
Jävsdeklaration för externa experter Svenska
Jävsdeklaration för externa experter – informaton Svenska
Kiropraktor utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Klinisk tjänstgöring - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 3
Klinisk tjänstgöring under handledning - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 4
Krisberedskap - Redovisning av kurser Svenska  
Krisberedskap - Utvärdering av kurser Svenska  
Kunskapsprov i farmakologi för apotekare och receptarier med utländsk utbildning - Anmälan Svenska 45157 2010-10
Kurs - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 5
Kurs i Samhälls- och författningskunskap för läkare med examen utanför EU/ESS Svenska
Kurs specialistkompetens - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 5
Kursredovisning, SK-kurser Svenska  
Kvalitet och utvecklingsarbete - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 7
Kvalitets- och utvecklingsarbete - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 6
Lex Sarah - Anmälan Svenska SOSFS 2013:16 Bilaga
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Lex Sarah - Anmälan
Licensavtal för arbete med BBIC, Barns behov i centrum Svenska  
Logoped utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Läkare utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Läkarintyg för förvaltarskap (Blanketten skickas inte till Socialstyrelsen) Svenska SOSFS 2013:4 Bilaga 2
Läkarintyg för godmanskap (Blanketten skickas inte till Socialstyrelsen) Svenska SOSFS 2013:4 Bilaga 1
Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder (Blanketten skickas inte till Socialstyrelsen) Svenska SOSFS 2012:16 Bilaga
Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) (Blanketten skickas inte till Socialstyrelsen) Svenska SOSFS 2012:17 Bilaga
Läkarutlåtande att bifogas ansökan om sterilisering enligt steriliseringslagen (1975:580) Svenska HSLF-FS 2016:6 Bilaga 3
Meddelande till ansvarig nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende Arabiska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende Bosniska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende Persiska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende Ryska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende Sorani 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende Thailändska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd om utförd provtagning i faderskapsärende Turkiska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd, Comunicación a la comisión responsable que realizó la prueba en la causa de paternidad Spanska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd, Ilmoitus vastaavalle lautakunnalle isyysasiaan liittyvän näytteenoton suorittamisesta Finska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd... Notice to board handling matter on completed testing in paternity case Engelska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd..., Communiqué informant la commission responsable de la réalisation d'un prélèvement dans une affaire de reconnaissance de paternité Franska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd..., Farriin ku guddiga xilsaaran oo ku saabsan saamigii loo qaaday arrinta sugidda aabbenimada Somaliska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd..., Obavijest odgovornom opcidskom odboru o provedenom uzimanju uzorka u predmetu utvrdivanja ocinstva Kroatiska 77030 2005-11
Meddelande till ansvarig nämnd..., Obavijest odgovornom opcidskom odboru o provedenom uzimanju uzorka u predmetu utvrdivanja ocinstva Serbiska 77030 2005-11
Medicintekniska produkter, anmälan om negativa händelser och tillbud Svenska SOSFS 2013:6 Bilaga
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Medicintekniska produkter, anmälan om negativa händelser och tillbud
Medicintekniska produkter, försäkran om överensstämmelse Svenska SOSFS 2008:1 Bilaga 1
MF-protokoll för utredning av faderskap Ryska 77005 2005-01
MF-protokoll för utredning av faderskap Thailändska 77005 2005-01
MF-protokoll för utredning av faderskap Turkiska 77005 2005-01
MF-protokoll för utredning av faderskap Sorani 77005 2005-01
MF-protokoll för utredning av faderskap Persiska 77005 2005-01
MF-protokoll för utredning av faderskap Arabiska 77005 2005-01
MF-protokoll för utredning av faderskap Franska 77005 2020-07
MF-protokoll för utredning av faderskap, MF-pöytäkirja isyysselvitystä varten Finska 77005 2007-11
MF-protokoll, Formulario MF para investigación de paternidad Spanska 77005 2008-04
MF-protokoll, MF protocol for investigation of paternity Engelska 77005 2007-11
MF-protokoll, MF-zapisnik za utvrdivanje ocinstva Kroatiska 77005 2005-01
MF-protokoll, MF-zapisnik za utvrdivanje ocinstva Serbiska 77005 2005-01
MF-protokoll, MF-zapisnik za utvrdivanje ocinstva Bosniska 77005 2005-01
MF-protokolll, MF-brotokoll baaritaanka sugidda aabbenimada Somaliska 77005 2005-01
Misstanke om brott riktat mot barn - Anmälan om Svenska SOSFS 2014:6 Bilaga
Blanketten skickas till den lokala polismyndighetenLäs mer om Misstanke om brott riktat mot barn - Anmälan om
Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring - Intyg om uppnådd kompetens Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 2
Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring - Intyg om uppnådd specialistkompetens Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 2
Mödrahälsovårdsjournal 1 – MVH 1 Svenska  
Mödrahälsovårdsjournal 2 – MVH 2 Svenska  
Naprapat utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Optiker utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Ortopedingenjör utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen - Anmälan av 42401 2008-10
Preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning – Ansökan om tillstånd för Svenska SOSFS 2012:20 Bilaga
Provtagningsintyg vid utredning av faderskap Svenska SOSFS 2013:20 Bilaga
Provtjänstgöring – Intyg om Svenska
Psykolog utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Psykoterapeut utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Rapport över inducerade aborter Svenska SoSB 44141
Rapportering av fosterskada - Anvisningar för Svenska  
Receptarie utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Röntgensjuksköterska utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Samtycke till att befruktat ägg får föras in i makes/registrerad partners/sambos kropp Svenska HSLF-FS 2016:21 Bilaga 2
Samtycke till insemination av maken/registrerade partnern/sambon Svenska HSLF-FS 2016:21 Bilaga 1
Sjukgymnast utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Sjukhusfysiker utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Sjuksköterska utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer - INTYG om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 7
Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principverktyg - Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 6
Snomed CT - Ansökan om licens Svenska  
Specialistkompetens - Ansökan om Svenska SOSFS 2012:8 Bilaga 1
Specialistkompetens - Ansökan om bevis Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 1
Specialistkompetens för läkare utbildade utanför EU - Ansökan Svenska 45109 2011-09
Specialistkompetens för tandläkare utbildade i Sverige - Ansökan Svenska
Specialistkompetens för tandläkare utbildade utanför EU - Ansökan Svenska 45155 2011-9
S-protokoll för utredning av faderskap Turkiska 77000 2005-01
S-protokoll för utredning av faderskap Thailändska 77000 2005-01
S-protokoll för utredning av faderskap Sorani 77000 2005-01
S-protokoll för utredning av faderskap Ryska 77000 2005-01
S-protokoll för utredning av faderskap Persiska 77000 2005-01
S-protokoll för utredning av faderskap Arabiska 77000 2005-01
S-protokoll för utredning av faderskap Franska 77000 2007-09
S-protokoll för utredning av faderskap set Svenska
S-protokoll för utredning av faderskap, S-pöytäkirja isyysselvitystä varten Finska 77000 2007-10
S-protokoll, Borotokoolka S ku saabsan sugidda aabbenimada Somaliska 77000 2005-01
S-protokoll, Formulario S para investigación de paternidad Spanska 77000 2008-04
S-protokoll, S protocol for investigation of paternity Engelska 77000 2007-09
S-protokoll, S-zapisnik za utvrdivanje ocinstva Serbiska 77000 2005-01
S-protokoll, S-zapisnik za utvrdivanje ocinstva Kroatiska 77000 2005-01
S-protokoll, S-zapisnik za utvrdivanje ocinstva Bosniska 77000 2005-01
Statistikbeställning från Socialstyrelsens hälsodataregister, socialtjänstregister och dödsorsaksregistret Svenska
Säkerhetsrelaterade uppgifter enligt 6 kap. § 7 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område - Anmälan av Svenska 47033 2011-2
Särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare - Ansökan Svenska
Särskilt förordnande att utöva tandläkaryrket för icke legitimerade tandläkare Svenska 45670 2011-3
Särskilt förordnande för apotekare - Ansökan Svenska 45680 2011-03
Särskilt förordnande för barnmorska - Ansökan Svenska 45516 2011-01
Särskilt förordnande för receptarie - Ansökan Svenska 45681 2011-03
Tandhygienist utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Tandläkare utbildad i Sverige - Ansökan Svenska 45086 2012-06
Tillstånd att få bedriva blodverksamhet - Ansökan om Svenska SOSFS 2013:11 Bilaga 1
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Tillstånd att få bedriva blodverksamhet - Ansökan om
Tillstånd att få bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning - Ansökan om Svenska SOSFS 2013:14 Bilaga 1
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Tillstånd att få bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning - Ansökan om
Tillstånd att få tillvarata biologiskt material från levande donator för annat medicinskt ändamål än transplantation - Ansökan om Svenska SOSFS 2009:30 Bilaga 6
Tillstånd att få tillvarata vävnad från aborterat foster - Ansökan om Svenska SOSFS 2009:30 Bilaga 7
Tillvarata biologiskt material från levande donator för transplantation i de fall då donatorn är underårig eller lider av psykisk störning – Ansökan om tillstånd Svenska SOSFS 2009:30 Bilaga 5
Uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland - INTYG om Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 8a
Uppnådd specialistkompetens - INTYG om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland Svenska SOSFS 2015:8 Bilaga 8b
Utlämnande av vävnadsprover från biobank - Anmälan om Svenska SOSFS 2013:2 Bilaga 2
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Utlämnande av vävnadsprover från biobank - Anmälan om
Verkställda insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Svenska HSLF-FS 2016:48 Bilaga
Vårdintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och enligt lagen om rättspsykiatrisk vård Svenska SOSFS 2013:4 Bilaga 5
Årlig rapport om allvarliga avvikande händelser vid blodverksamhet Svenska SOSFS 2013:11 Bilaga 10
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Årlig rapport om allvarliga avvikande händelser vid blodverksamhet
Årlig rapport om allvarliga avvikande händelser vid vävnadsinrättning Svenska SOSFS 2013:14 Bilaga 6
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Årlig rapport om allvarliga avvikande händelser vid vävnadsinrättning
Årlig rapport om allvarliga biverkningar vid blodverksamhet Svenska SOSFS 2013:11 Bilaga 11
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Årlig rapport om allvarliga biverkningar vid blodverksamhet
Årlig rapport om allvarliga biverkningar vid vävnadsinrättning Svenska SOSFS 2013:14 Bilaga 7
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Årlig rapport om allvarliga biverkningar vid vävnadsinrättning
Årlig rapport om blodverksamhet Svenska SOSFS 2013:11 Bilaga 9
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Årlig rapport om blodverksamhet
Årlig rapport om verksamhet vid en vävnadsinrättning Svenska SOSFS 2013:14 Bilaga 5
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Årlig rapport om verksamhet vid en vävnadsinrättning
Ä-protokoll för utredning av faderskap Arabiska 77015 2005-01
Ä-protokoll för utredning av faderskap Ryska 77015 2005-10
Ä-protokoll för utredning av faderskap Franska 77015 2005-10
Ä-protokoll för utredning av faderskap Sorani 77015 2005-10
Ä-protokoll för utredning av faderskap Turkiska 77015 2005-10
Ä-protokoll för utredning av faderskap Persiska 77015 2005-10
Ä-protokoll för utredning av faderskap Thailändska 77015 2005-10
Ä-protokoll för utredning av faderskap, Ä-pöytäkirja isyysselvitystä varten Finska 77015 2005-10
Ä-protokoll, Brotokoll Ä ku saabsan baaritaanka sugniinta aabenimada Somaliska 77015 2005-10
Ä-protokoll, Formulario Ä para investigación de paternidad Spanska 77015 2005-10
Ä-protokoll, Ä protocol for investigation of paternity Engelska 77015 2005-10
Ä-protokoll, Ä-zapisnik za utvrdivanje ocinstva Kroatiska 77015 2005-10
Ä-protokoll, Ä-zapisnik za utvrdivanje ocinstva Bosniska 77015 2005-10
Ä-protokoll, Ä-zapisnik za utvrdivanje ocinstva Serbiska 77015 2005-10

Sök och avgränsa

Programvara för blanketter

Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil till mottagare (se upp om blanketten kräver namnteckning). Många organisationer, myndigheter och företag har licenser för Acrobat fullversion – tala med IT-ansvarig. 

Ladda ner Adobe Reader