/

Statistik

Här hittar du statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Vi har statistik i form av bland annat rapporter och databaser. Dessutom finns det möjlighet att beställa statistik. I vår publiceringskalender för officiell statistik ser du när vi publicerar statistikrapporter.

År 2016 tar vår statistik ny form

Statistikrapporterna får nytt format och titlar

Oavsett om du vill ha mer övergripande siffror eller tabeller och diagram, som du själv kan vidarebearbeta , kommer vi att kunna erbjuda något för dig. Tidigare rapporter ersätts med övergripande faktablad där vi lyfter de mest intressanta siffrorna och förändringarna samt en Excelfil som innehåller tabeller. Vissa statistikprodukter får också nya titlar i samband med detta, för att göra det tydligare vad rapporterna innehåller.

Lättare att använda statistikdatabasen

För att du lättare ska kunna använda vår statistikdatabas lägger vi in fler hjälptexter i databaserna samt grupperar vissa diagnoser som förekommer i frågor som ofta ställs, exempelvis för olika läkemedel.

Statistik nu som öppen data

För dig som vill vidarearbeta siffrorna har vi förutom statistikdatabasen tagit fram så kallade CSV-filer på statistikområdena dödsorsaker, läkemedel, graviditeter, förlossningar och nyfödda, yttre skador och förgiftningar samt ekonomiskt bistånd. Filerna kan användas av utvecklare som vill och har möjlighet att hämta större datamängder. Ytterligare statistikområden kommer att bli tillgängliga under 2016.

Följ oss på Facebook

Vi publicerar statistik om aktuella ämnen på vår Facebooksida. Gå in och gilla oss för att hålla dig uppdaterad om hälsan i Sverige.

Socialstyrelsens statistik på Facebook

Håll dig uppdaterad om våra rapporter

Vill du få reda på när vi publicerat en statistikrapport? Prenumerera då på vårt RSS-flöde för statistikrapporter:

Statistikrapporter

    Huvuddelen av statistiken hämtas från Socialstyrelsens egna hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret, men på vissa områden görs särskilda statistikinsamlingar.