Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Kroppsundersökning

Kroppsundersökning är en del i hälsoundersökningen. Kroppsundersökningen ska göras om det finns anledning till detta med anledning av det individuella hälsosamtalet och eventuell provtagning, eller vid misstanke om sjukdom.

Liksom vid all annan vård är det den vårdansvarige läkaren som avgör omfattningen av kroppsundersökningen.

Särskild varsamhet och god inlevelseförmåga krävs

Särskilt betydelsefullt vid undersökning av migranter som har flytt från sitt hemland är insikten om att personerna kan ha upplevt trauman, missförhållanden och skändning av den egna personen, vilket kräver särskild varsamhet och god inlevelseförmåga av sjukvårdspersonalen.

Om vårdgivaren inte själv kan tillgodose behovet av sådana vårdinsatser som omfattas av lagstiftningen, till exempel mödrahälsovård och vård vid abort, ska personen remitteras till en annan vårdgivare. Det är i det sammanhanget viktigt att fråga efter kontaktuppgifter för återföring av bland annat remiss- och provsvar.

Asylsökande barn med familj eller ensamkommande barn kan ha utsatts för svåra traumatiska upplevelser. Barnläkarföreningen uppmärksammar asylsökande barn i ett avsnitt i Rikshandboken i barnhälsovård.