Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Basala hygienrutiner

Att vårdpersonal tillämpar basala hygienrutiner i sitt arbete är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad.

Från och med den 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) inom all hälso- och sjukvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som verksamheters lokala basala hygienrutiner ska vara grundade på.

Läs mer om reglerna:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

När det gäller personalens skydd mot smitta har Arbetsmiljöverket gett ut föreskrifter, bland annat Smittrisker (AFS 2018:4)

Skydda antibiotikan

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. 23 myndigheter och organisationer arbetar för att gemensamt öka kunskapen om antibiotikaresistens och hur man själv kan agera.

www.skyddaantibiotikan.se finns fakta och möjligheter att dela text och bilder i sociala medier.

 

Kontakt

Axana Haggar
075‑247 30 22