Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin.

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitik och kopplad till jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I strategin finns ett fokus på att stärka skydd för våldsutsatta, men också på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Socialstyrelsen är ansvarig för att i olika uppdrag ta fram kunskap och metoder, som ska ge förutsättningar att genomföra strategin. Definition av utsatthet och våld i nära relationer

Internetbaserat stöd och behandling av våldsutsatta

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat och utvärderat två internetbaserade metoder för personer utsatta för våld i nära relationer. Båda metoderna gav i en första utvärdering lovande resultat.

  • MIRA är en interaktiv webbsida som ska motivera personer som utsätts för våld i en nuvarande relation att förändra sin situation.
  • IRIS är en metod för internetbaserad kognitiv beteendeterapi med syfte att förbättra den psykiska hälsan hos tidigare våldsutsatta.

Uppdraget till Linköpings universitet kommer från Socialstyrelsen och rapporterna finns att ladda ner på deras webbplats.

Publicerat om detta ämne