Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sex mot ersättning

Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Socialstyrelsen tillhandahåller därför utbildningsmaterial för yrkesverksamma, som handlar om att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning.

För att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i har Socialstyrelsen tagit fram två utbildningspaket som består av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial. Det ena paketet inriktar sig på stöd för barn och unga och det andra paketet inriktar sig på stöd för vuxna. Syftet är att ge lättillgänglig information om den senaste kunskapen inom området.

Presentation som beskriver hur du, tillsammans med dina medarbetare, kan arbeta med utbildningspaketen

Webbutbildning

Webbutbildningen har två inriktningar: en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Båda inriktningarna av webbutbildningen innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial. De innehåller också ett diskussionsunderlag som ska fungera som ett stöd för dialog och vidare diskussion på arbetsplatsen.

Introduktionsfilmer till webbutbildningen

Sex mot ersättning – barn

 

Sex mot ersättning – vuxna

Skriftligt utbildningsmaterial

Socialstyrelsen har också publicerat två skrifter om sex mot ersättning. Den ena fokuserar på barn och unga och den andra på vuxna. Skrifterna kompletterar och fördjupar innehållet i respektive webbutbildning. Förutom de senaste forskningsrönen ger de även verktyg för att identifiera, samtala och fånga upp personer som behöver stöd eller skydd på grund av att de har sex mot ersättning.