Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor

Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal tradition som förekommer i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. Traditionen kan se olika ut i olika länder.

I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet enligt Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands.

Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. I Sverige har ledare inom de flesta trossamfund inklusive Sveriges Imamråd gemensamt tagit avstånd från traditionen i alla dess former.

Vård och bemötande

Flickor och kvinnor som har besvär på grund av könsstympning har rätt till en god vård och ett bra bemötande. Kunskap och kompetens om kvinnlig könsstympning hos personal inom vården är avgörande för att bemötandet och vården ska bli så bra som möjligt.

Kompetenshöjande material

Socialstyrelsen har tagit fram

  • en webbutbildning med fokus på bemötande
  • ett handledningsmaterial för samhällskommunikatörer som ger information till nyanlända invandrare 
  • ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården om vård, behandling och om förebyggande arbete.

Att prata med en patient om könsstympning – exempel

Ett professionellt förhållningssätt är viktigt. En flicka eller kvinna som blivit könsstympad ska kunna känna tillit till vården och känna sig respekterad.

Här kan du se filmer med exempel på hur erfaren personal i hälso- och sjukvården hanterar frågor kring könsstympning. Filmerna kommer från webbutbildningen med fokus på bemötande.