Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Brottsoffer

Den som utsatts för ett allvarligt brott befinner sig i en utsatt situation och har möjlighet att återhämta sig med rätt stöd. Socialtjänstens arbete med brottsoffer ska bygga på respekt för individen och en individuell bedömning av behov.

Dags att söka statsbidrag
Nu kan du söka statsbidrag till kvinnojourer och tjejjourer. Statsbidraget ska stödja lokala ideella organisationers verksamhet som riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor. Verksamheterna ska erbjuda kvinnorna, deras barn och flickorna stöd och skydd mot mäns våld.
Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Vägledning för bedömning av brottsoffers behov

Socialstyrelsen har givit ut ett kunskapsstöd för dig som bedömer behov av insatser hos personer som utsatts för brott eller är anhörig till någon som blivit utsatt. Vägledningen går igenom socialnämndens ansvar och inspirerar till fortsatt utveckling av arbetet med brottoffer och deras närstående.
Brottsoffer och deras närstående – socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp