Upphandling av nytt ramavtal för kursåren 2023-2026

2022 löper Socialstyrelsens ramavtal för SK-kurser ut. Därför kommer Socialstyrelsen att under våren 2021 att upphandla ett nytt heltäckande ramavtal av SK-kursleverantörer för perioden 2023-2026.

Socialstyrelsen tecknar avtal med samtliga leverantörer som uppfyller kraven i upphandlingen. Ramavtal kommer att tecknas med flera olika leverantörer, så att behovet av SK-kurser kan tillgodoses under avtalstiden. Ramavtalet kommer att löpa på maximalt 4 år.

Socialstyrelsen kommer inom kort att kalla till digitala informationsträffar för intressenter. Denna sida uppdateras löpande med ny information.

Ungefärlig tidsplan för upphandlingen av ramavtal, 2021:

bild-upphandling.jpg

Publicerad: