Information om ramavtal och avrop för SK-kurser

Här hittar du som är ramavtalsleverantör av SK-kurser aktuell information om ramavtal och avrop för kursåren 2019–2022.

Information till ramavtalsleverantörer

För kursåret 2020 har avropsförfrågningar för kursområden annonserats i Visma Tendsign. Sista dagen för ramavtalsleverantörerna att lämna anbud på samtliga kursområden var den 25 mars 2019.

Socialstyrelsen avropade ett antal kurser avseende kursåret 2019 med option för kursåret 2020. Om Socialstyrelsen väljer att utlösa optionen för 2020 kommer leverantören att meddelas skriftligen den 31 maj 2019. Leverantören ska då inkomma med förslag på datum för 2020.

Ungefärlig tidsplan 2019 - avser avrop kursåret 2020

 • Februari: Socialstyrelsen skickar avropsförfrågningar
 • Februari-mars: Svarstid för avrop
 • April: Socialstyrelsen kvalificerar och utvärderar avrop
 • Maj: Tilldelning av avropsavtal
 • Juni: Kompletterande upphandling
 • Augusti: Publicering av kurskatalog

Leverantörer/kursgivare som har ramavtal

Socialstyrelsen har tecknat ramavtal med följande leverantörer:

 • AB Liby Läkeri 
 • Akademiska Sjukhuset/Region Uppsala 
 • Carl-Magnus Edenbrandt AB
 • Doctor on demand Europe AB 
 • Doktor Ulf Måwe Aktiebolag 
 • Evidence based Sweden AB 
 • Folkhälsomyndigheten 
 • Göteborgs Universitet 
 • Helesplan Consulting Group AB
 • Hälsohögskolan i Jönköping AB
 • Karolinska Institutet 
 • Ligamentum AB 
 • Linnéuniversitetet
 • Lumell Associates AB
 • Lunds universitet
 • Läkemedelsverket
 • NKB Konsult AB
 • Psykologpartners W & W AB
 • Region Västmanland
 • Region Östergötland
 • SFAI verksamheter AB
 • Shoedoc AB
 • Sv Barnläkarföreningens Svensk förening för ungdomsmedicin 
 • Svensk förening för klinisk fysiologi 
 • Svensk förening för kärlkirurgi 
 • Svensk Socialmedicinsk förening 
 • Umeå Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Västerbottens läns landsting

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: