Upphandling av SK-kurser

Ramavtal och avrop av SK-kurser

Här hittar du som är ramavtalsleverantör av SK-kurser aktuell information om ramavtal och avrop.

Socialstyrelsen har upphandlat två ramavtal med potentiella SK-kursleverantörer. Under hösten 2017 tecknade Socialstyrelsen ramavtal på 4 år (2018–2021) med flera olika kursleverantörer. Detta så att myndighetens efterfrågan på kurser kan tillgodoses under kursåren 2019–2022 (Ramavtal för SK-kurser 2019–2022).

Under våren 2019 tecknades ytterligare ett ramavtal, på 3 år (2019–2021) för SK-kurser med nordiskt samarbete och tekniskt avancerad utrustning. Detta så att myndighetens efterfrågan av sådana kurser kan tillgodoses under kursåren 2020–2022 (Ramavtal för SK- kurser 2020–2022 – Nordiska kurser och kurser med tekniskt avancerad utrustning)

Ramavtalsleverantörerna kommer, varje vår, att få avropsförfrågningar inför varje nytt kursår under den period som ramavtalen gäller. Vid avropstillfället får ramavtalsleverantörerna förfrågan från Socialstyrelsen gällande kursområden som efterfrågas. Villkor och krav för avrop specificeras i respektive avropsförfrågan.

Socialstyrelsen avropar SK-kurser från båda ramavtalen årligen.

Ungefärlig tidsplan för varje år som ramavtalen gäller:

 • Februari: Socialstyrelsen skickar avropsförfrågningar
 • Februari-mars: Svarstid för avrop 
 • April: Socialstyrelsen kvalificerar och utvärderar avrop
 • Maj: Tilldelning av avropsavtal
 • Juni: Kompletterande upphandling
 • Augusti: Publicering av kurskatalog

Socialstyrelsen har tecknat ramavtal med följande leverantörer:

Ramavtal för SK-kurser 2019-2022 (Diarienummer 2.7- 16758/2017):
 • AB Liby Läkeri
 • Akademiska Sjukhuset/Region Uppsala
 • Carl-Magnus Edenbrandt AB
 • Doctor on demand Europe AB
 • Doktor Ulf Måwe Aktiebolag
 • Evidence based Sweden AB
 • Folkhälsomyndigheten
 • Göteborgs Universitet
 • Helesplan Consulting Group AB
 • Hälsohögskolan i Jönköping AB
 • Karolinska Institutet
 • Ligamentum AB
 • Linnéuniversitetet
 • Lumell Associates AB
 • Lunds universitet
 • Läkemedelsverket
 • NKB Konsult ABPsykologpartners W & W AB
 • Region Västmanland
 • Region Östergötland
 • SFAI verksamheter AB
 • Shoedoc AB
 • Barnläkarföreningens Svensk förening för ung-domsmedicin
 • Svensk förening för klinisk fysiologi
 • Svensk förening för kärlkirurgi
 • Svensk Socialmedicinsk förening
 • Umeå Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Västerbottens läns landsting
Ramavtal SK- kurser 2020-2022 – Nordiska kurser och kurser med tekniskt avancerad utrustning (Diarienummer 2.7-20955/2018)
 • Karolinska Institutet
 • Lunds universitet
 • Region Östergötland
 • Svensk Socialmedicinsk förening
 • Region Västerbotten

För kontaktuppgifter till våra ramavtalsleverantörer vänligen kontakta Socialstyrelsen.

Publicerad: