Kursgivarens redovisning

Den som håller en SK-kurs ska skicka in en kursredovisning inom fyra veckor efter att kursen är genomförd. Denna ska godkännas av Socialstyrelsen innan kursgivaren kan fakturera.

Kursredovisningens blanketter

Efter genomförd SK-kurs ska kursgivaren redovisa den till Socialstyrelsen. Redovisningen ska innehålla ifyllda blanketter för:

  • Deltagarförteckning
  • Kursredovisning (inklusive schema och litteraturförteckning)
  • Sammanställd utvärdering (Kalkylmall för utvärdering, deltagarsvar)

Signera och skicka in dokumenten

Kursledaren ska signera dokumenten/blanketterna och skicka in dem i pappersform till Socialstyrelsen. Kursledaren ska också mejla den sammanställda kursutvärderingen till SK-kurser@socialstyrelsen.se.

Om kursen hålls genom en fakultet skickar kursledaren pappersdokumenten dit, och fakulteten ansvarar för att skicka dem vidare till Socialstyrelsen.

Besvara utvärderingsfrågor

Så länge vi har restriktioner och vissa kurser ges på distans kan utvärderingsfrågorna besvaras av deltagarna direkt i PDF-filen och skickas in till kursledningen. Tänk på att de svar som skickas in inte blir anonyma.

Senast fyra veckor efter avslutad kurs

Dokumenten ska vara Socialstyrelsen tillhanda inom fyra veckor efter att kursen är genomförd. Först när Socialstyrelsen har fått in komplett redovisning och godkänt den går det bra att fakturera.

Skicka ifyllda blanketter (och eventuell faktura) till:

Socialstyrelsen 
Avdelningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
Enheten Högspecialiserad vård
106 30 Stockholm

Leverantörer som inte har Svefaktura rekommenderas använda fakturaportalen.se för att skicka enskilda fakturor. 

Information till kursgivare som ger kurs med tekniskt avancerad utrustning

Om kursledaren har genomfört en kurs där tekniskt avancerad utrustning har använts som en del av undervisningen (endast avseende Ramavtal SK- kurser 2020–2022 – Nordiska kurser och kurser med tekniskt avancerad utrustning) ska kursredovisningen även innehålla följande utvärderingsblankett som fylls i av samtliga kursdeltagare och skickas in till Socialstyrelsen:

Utvärderingsfrågor om tekniskt avancerad utrustning

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: