Information för kursgivare och leverantörer

Här hittar du information om kursredovisning, upphandlingen, våra urvalsprinciper och aktuell information om ramavtal.

Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är aktuella att efterfråga. Socialstyrelsen upphandlar SK-kurser enligt lagen om offentlig upphandling. Varje år finansierar staten omkring 110 SK-kurser vilket motsvarar 3 000–4 000 kursplatser. Den senaste upphandlingen avser kursåren 2019–2022 där Socialstyrelsen tecknat ramavtal med ett flertal leverantörer som kan tillhandahålla SK-kurser. 

Så här redovisas en SK-kurs

Aktuell information om ramavtal och avrop

Hur upphandling av specialistkompetenskurser går till

Våra urvalsprinciper vid en upphandling av SK-kurser

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Senast uppdaterad: