Antagning

Ansökan och antagning till SK-kurser

Socialstyrelsen ansvarar för antagningen och fördelningen av kursplatser till SK-kurser. Du ansöker till kurserna via vår ansökningsportal två gånger om året. Läs igenom informationen om ansökan och antagning till SK-kurser innan du skickar in din ansökan.

Två ansökningsperioder

De kurser som går under vårterminen söker du senast 1 oktober året innan och de kurser som går till hösten söker du senast 1 maj samma år. Aktuella rest- och reservplatser finns listade i ansökningsportalen för SK-kurser. Där hittar du också information om aktuell ansökningsperiod.

Ansökningsportalen för SK-kurser

I ansökningsportalen hittar du SK-kurserna – kurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige.
Publicerad: