SK-kurser (specialistkompetenskurser)

SK­-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår utbildningsportal, där även ansökan sker.

Ansökan och antagning till SK-kurser

Socialstyrelsen ansvarar för antagningen och fördelningen av kursplatser. Ansökning sker i vår utbildningsportal två gånger om året.

Kurser som går vårterminen söks senast 1 oktober året innan och kurser som går till hösten söks senast 1 maj samma år. Aktuella rest- och reservplatser finns listade i utbildningsportalen.

Ansökningsperioden för kurserna som går hösten 2019 är nu öppen.

Läs igenom informationen om ansökan och antagning till SK-kurser innan du skickar in din ansökan.

Kurskatalog, SK-kurser
I utbildningsportalen kan du söka efter kurser för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige.

Om SK­-kurser

SK-kurserna utgör en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter nu gällande föreskrift SOSFS 2015:8, och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i deras målbeskrivningar för respektive specialitet.

SK-kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är aktuella att efterfråga. En ny kurskatalog publiceras i augusti varje år. Det är kursgivarna som står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kurserna. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning till kurserna, vilket sker två gånger per år.

Varje år finansierar staten omkring 110 SK-kurser vilket motsvarar 3 000–4 000 kursplatser.

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad: