SK-kurser (specialistkompetenskurser)

SK­-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår utbildningsportal, där du också ansöker.
Information om covid-19

Situationen med covid-19 har lett till ett antal snabba och oväntade förändringar vad gäller SK-kurserna. Situationen ändras hela tiden och vi följer utvecklingen. Ett flertal kursgivare har, i samråd med Socialstyrelsen, valt att ställa in sina SK-kurser som skulle ha gått nu den närmaste tiden. Vår förhoppning är att de flesta av dessa skall kunna hållas senare i år. Så här förhåller det sig just nu:

  • Är du antagen till en kurs som flyttas kommer du att få mer information av kursgi-varen framöver när nya datum har kunnat fastslås. Är du då fortfarande intresse-rad behåller du din kursplats.
  • Några av vårens SK-kurser ställs in helt och hållet. Då har du tyvärr förlorat din kursplats. Har du inte redan fått information om detta kommer du i förekom-mande fall att få det av kursgivaren. Du kan ansöka om plats igen ifall en motsva-rande kurs skulle ges i höst eller kommande år.
  • Några få SK-kurser var planerade att ges både på hösten och på våren 2020. Om kurstillfället på våren ställs in gäller olika villkor för dig som skulle ha deltagit, be-roende på den enskilda kursens förutsättningar. Hör av dig till SK-kurser@socialstyrelsen.se om du har frågor om en sådan kurs.

Slutligen kommer några av vårens SK-kurser att ges via digital uppkoppling, där delta-garna medverkar via länk. Det är i rådande undantagssituation tillåtet att ge en SK-kurs på detta sätt, under förutsättning att kursens kvalitet och innehåll förblir detsamma. Endast vissa kurser kan dock bli aktuella för ett sådant upplägg, eftersom det beror på kursens beskaffenhet, mängden praktiska inslag, kursgivarens tekniska förutsättningar m.m.

Vi uppdaterar informationen om inställda kurser och nya kursdatum löpande i ansök-ningsportalen. Prenumerera gärna på utskick om SK-kurserna här och skriv till SK-kurser@socialstyrelsen.se om du har följdfrågor, så ska vi försöka besvara alla frågor så snabbt vi kan!

Om SK­-kurser

SK-kurserna utgör en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i deras målbeskrivningar för respektive specialitet.

SK-kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är aktuella att efterfråga. En ny kurskatalog publiceras i augusti varje år. Det är kursgivarna som står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kurserna. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning till kurserna, vilket sker två gånger per år.

Varje år finansierar staten omkring 110 SK-kurser vilket motsvarar 3 000–4 000 kursplatser.

Ansökningsportalen för SK-kurser
I ansökningsportalen hittar du SK-kurserna – kurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige.
Föreskrifter

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: