SK-kurser (specialistkompetenskurser)

SK­-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Kurserna listas i SK-kurskatalogen i vår utbildningsportal, där du också ansöker.
Information om covid-19

Situationen med covid-19 har lett till ett antal förändringar vad gäller SK-kurserna. Situationen ändras hela tiden, vi följer utvecklingen och har en löpande dialog med kursgivarna. Beträffande de kurser som är förlagda på våren har många kunnat gå som vanligt, ett antal kursgivare har kunnat lägga om sin kurs till ett digitalt format, men många har valt att flytta sin kurs till hösten.

Två av kurserna som skulle ha gått i höst är inställda på grund av nuvarande situation, men de flesta kursgivare har för avsikt att ge sin kurs till hösten (eventuellt med ett annat kursupplägg).

För deltagare på kurserna gäller följande:

  • Är du antagen till en kurs som flyttas får du mer information av kursgivaren när nya datum har kunnat fastslås. Är du då fortfarande intresserad behåller du din kursplats.
  • Några få SK-kurser var planerade att ges både på hösten och på våren 2020. Om kurstillfället på våren ställdes in gäller olika villkor för dig som skulle ha deltagit, beroende på den enskilda kursens förutsättningar. Hör av dig till SK-kurser@Socialstyrelsen.se om du har frågor om en sådan kurs.
  • Du som fått en kursplats till höstens ordinarie kurser får information från respektive kursgivare om någon förändring av kursen skulle uppstå.

För kursgivare gäller följande:

  • Socialstyrelsen låter varje enskild kursgivare/ramavatalsleverantör själv ta beslut om huruvida en kurs ska ställas in eller inte. En möjlighet är även att lägga om kursen till ett digitalt upplägg, i sin helhet eller till vissa delar. Kursinnehåll och kurskvalitet ska i möjligaste mån bibehållas. Vi ser i dessa fall gärna att varje enskild kursgivare har en dialog med oss.
  • Socialstyrelsen har fått frågan om när en kurs behöver ställas in utifrån deltagarantal och utifrån hur många deltagare man tror kommer att delta i en kurs. Den frågan får vi hantera tillsammans då vi ännu inte vet förutsättningarna för kursgivningen under hösten. Men om en kurs skulle ha något färre deltagare än stipulerat utgår full ersättning enligt avtal.
  • Ytterligare osäkerhetsfaktorer är bl.a. ST-läkarnas möjligheter att resa och att delta i kurser i höst samt begränsningar i de tänkta kurslokalerna.

Vi uppdaterar informationen om inställda kurser och nya kursdatum löpande i ansökningsportalen. Prenumerera gärna på utskick om SK-kurserna här och skriv till SK-kurser@socialstyrelsen.se om du har följdfrågor, så ska vi försöka besvara alla frågor så snabbt vi kan!

Om SK­-kurser

SK-kurserna utgör en del av det totala utbudet av kurser som vänder sig till läkare under specialiseringstjänstgöring. Kurserna är anpassade efter senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) och bidrar till att uppfylla de kompetenskrav som finns i deras målbeskrivningar för respektive specialitet.

SK-kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Inför varje ny upphandlingsomgång genomförs en behovsanalys för att se vilka kurser som är aktuella att efterfråga. En ny kurskatalog publiceras i augusti varje år. Det är kursgivarna som står för kursinnehållet och bestämmer målgruppen för kurserna. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning till kurserna, vilket sker två gånger per år.

Varje år finansierar staten omkring 110 SK-kurser vilket motsvarar 3 000–4 000 kursplatser.

Ansökningsportalen för SK-kurser
I ansökningsportalen hittar du SK-kurserna – kurser för läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring i Sverige.
Föreskrifter

Kontakt

SK-kurser (specialistkompetenskurser)
Senast uppdaterad:
Publicerad: