Diabetes och endokrinologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom endokrinologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2
Till viss del: 3, 4, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva, preliminärdiagnostisera och behandla de vanligaste endokrinologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla Diabetes Mellitus med eller utan komplikationer.
  • Identifiera och akutbehandla livshotande endokrinologiska tillstånd till exempel binjure-barkssvikt, myxödem och elektrolytrubbningar.
  • Översiktligt redogöra för mindre vanliga endokrinologiska sjukdomstillstånd.
  • Värdera indikationen för mer specifik endokrinologisk utredning och behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: