Om kursämnen som utbildningsstöd

Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer, för att göra det tydligare vilka kompetenser ST-läkaren förväntas utveckla inom ett visst område.

Ett kursämne ringar in och beskriver ett kompetensområde. Inom kompetensområdet är det lämpligt att utforma eller upphandla en eller flera kurser, eller som ST-läkare delta i en eller flera kurser.

Så här kan du använda kursämnena

Du kan använda kursämnena på olika sätt beroende på vilken roll du har. Om du är ST-läkare eller handledare kan du använda kursämnena för att planera kompetensområden i det individuella utbildningsprogrammet eller välja lämpliga kurser under ST.

Om du är kursarrangör kan du använda kursämnena för att utforma eller utveckla kurser som riktar sig till ST-läkare.

Om du är beställare kan du använda kursämnena som underlag när du upphandlar kurser som riktar sig till ST-läkare.

Kursämnena är inte bindande regler

Kursämnena är inte bindande regler, utan fungerar som ett utbildningsstöd som är tänkt att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser.

Eftersom kursämnena inte är bindande kan Socialstyrelsen revidera innehållet i dem när ett område utvecklas och förändras. 

Revidering av kursämnen

För att hålla kursämnena aktuella är det viktigt att innehållet revideras vid behov. Det är därför möjligt att skicka in både förslag på revidering av befintliga kursämnen samt förslag på nya kursämnen.

Socialstyrelsen behandlar alla inkomna förslag under april och oktober. Förslagen granskas internt på Socialstyrelsen utifrån medicinska, pedagogiska och juridiska aspekter.

I det inskickade förslaget ska det framgå att samverkan har skett med representanter från de målgrupper som kursämnet berör. Samtliga förslag ska vara utformade i enlighet med de pedagogiska utgångspunkter som kursämnena har utarbetats från.

Fyll i ett av dokumenten nedan, beroende på om du har ett revideringsförslag eller om du har ett förslag på ett nytt kursämne, och skicka det till kontakten nedan.

Professionen har varit med i arbetet med kursämnen

Kursämnena är framtagna i nära samverkan med professionen. Du kan läsa mer om vilken metod och vilka pedagogiska utgångspunkter som vi använt i arbetet med att ta fram kursämnena i vårt pm.

Kursämnena en del i Socialstyrelsens arbete med SK-kurser

Varje år upphandlar Socialstyrelsen vissa kurser för ST-läkare, så kallade SK-kurser. Vid upphandlingen använder myndigheten kursämnena för att

  • kartlägga vilka områden som ska bli föremål för upphandling
  • ställa rätt krav när vi köper in kurserna.
Föreskrifter och allmänna råd

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: