Utbildning och kurser

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Läs information om Läkarnas ST, bland annat föreskrifter och allmänna råd, de kunskapsstöd som berör specialiseringstjänstgöringen samt om respektive kurs.

SK­-kurser (specialistkompetenskurser)

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Läs mer om SK-kurserna, information till kursgivare/leverantörer samt sök i SK-kurskatalogen.

Socialstyrelsens utbildningsportal
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.
Senast uppdaterad: