Utbildning och kurser

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig.

I kurskatalogen Socialstyrelsens kurser hittar du både webbutbildningar och lärarledda utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

SK­-kurser (specialistkompetenskurser)

SK-kurser (specialistkompetenskurser) är statligt finansierade kurser avsedda för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Läs mer om SK-kurserna, information till kursgivare/leverantörer samt sök i SK-kurskatalogen.

Socialstyrelsens utbildningsportal
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.
Senast uppdaterad: