Patientsäkerhet

Här hittar du information om det nationella patientsäkerhetsarbetet som vänder sig till hälso- och sjukvården och tandvården.

Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet - nu på remiss

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan som ska stärka patientsäkerheten. Planen ska ge stöd till myndigheters, regioners och kommuners arbete och innehåller ett 40-tal förslag till nationell åtgärder som syftar till att skapa en säkrare vård.

Förslaget är nu ute på remiss fram till den 7 oktober och är även öppen för synpunkter från intresserade, som kan skickas in till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

Slutversionen av handlingsplanen beräknas vara klar vid årsskiftet 2019.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Samlat stöd för patientsäkerhet
Samlat stöd för patientsäkerhet samlar det nationella patientsäkerhetsarbetet och vänder sig till hela hälso- och sjukvården och tandvården. Webbplatsen innehåller information om patientsäkerhet och länkar till bland annat handböcker, åtgärdsprogram, rapporter, statistik, utbildningar och podcasts. Syftet är att stödja dig som chef och medarbetare i hälso- och sjukvården i patientsäkerhetsarbetet.
Senast uppdaterad: