Nationella planeringsstödet (NPS)

Socialstyrelsen tar fortlöpande fram underlag för analys av tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi tar fortlöpande fram underlag för analys av tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal. Med hjälp av tillgångsstatistiken samt löpande kontakt med huvudmännen och intressegrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården eftersträvar NPS att ge ett nationellt perspektiv på frågor som berör personalförsörjning inom hälso- och sjukvården.

2019 års rapport visar för de flesta yrkesgrupper att antalet sysselsatta har varit på en jämn eller ökande nivå, men att regionerna ändå bedömer att det råder brist inom många yrken. Rapporten beskriver tillgången på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal nationellt och regionalt. Den visar hur många som är legitimerade och sysselsatta i vården och deras åldersfördelning. Den visar också hur många som är på väg ut på arbetsmarknaden genom att redovisa antalet nya legitimationer som utfärdats. Rapporten presenterar även regionernas bedömning av balansen mellan tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal.

Senast uppdaterad:
Publicerad: