Nationella planeringsstödet (NPS)

Socialstyrelsen tar fortlöpande fram underlag för analys av tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi tar fortlöpande fram underlag för analys av tillgången och efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Med hjälp av tillgångsstatistiken samt löpande kontakt med huvudmännen och intressegrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården eftersträvar NPS att ge ett nationellt perspektiv på frågor som berör personalförsörjning inom hälso- och sjukvården.

2020 års rapport visar att tillgången på legitimerad och sysselsatt personal förändrades relativt lite mellan 2013 och 2017, för majoriteten av de 21 legitimationsyrkena. Tillgången skiljer sig mellan olika delar av landet. Rapporten visar att regionerna bedömer att det råder brist inom många legitimationsyrken och att det särskilt är erfaren personal som efterfrågas.

Rapporten beskriver tillgången på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal nationellt och regionalt. Den visar hur många som är legitimerade och sysselsatta i vården och deras åldersfördelning. Den visar också hur många som är på väg ut på arbetsmarknaden genom att redovisa antalet nya legitimationer som utfärdats. Rapporten presenterar även regioners och kommuners bedömningar av balansen mellan tillgång och efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I en bilaga presenteras tillgång och efterfrågan på specialistläkare inom samtliga specialiteter som finns reglerade i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8).

Senast uppdaterad:
Publicerad: