Framtidsscenarier för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården

Hur ser kompetensförsörjningen för hälso- och sjukvården ut om 20 år och hur kan vi förbereda oss redan nu?

Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram ett antal scenarier för hur kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan komma att se ut i framtiden. En längre tidshorisont behövs bland annat för att ledtiderna är långa – det tar exempelvis minst 12 år för att bli färdigutbildad specialistläkare.

Scenarierna kommer att utgå från drivkrafter och trender i omvärlden och arbetas fram i samverkan med en bred grupp initierade personer inom den svenska hälso- och sjukvården. Även representanter från exempelvis teknikföretag deltar i arbetet för att bredda perspektivet för vad som kan påverka framtidens kompetensförsörjning.

Projektet syftar till en ökad medvetenhet om vilka kritiska frågor som är viktiga för att kunna ha en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården, i ett antal möjliga framtider. Projektet genomförs tillsammans med konsult- och analysbyrån Kairos Future.

För att nå och engagera fler som berörs av de här frågorna har vi skapat en projektsida på Linkedin där du kan följa projektet och bidra med egna tankar kring de utmaningar vi tillsammans står inför.

Senast uppdaterad: