Vård i rimlig tid

Socialstyrelsen anser att ingen patient ska behöva vänta oskäligt lång tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. Vår målsättning är att i framtiden kunna samla in uppgifter om tidpunkter som gör det möjligt att redovisa och jämföra faktiska väntetider för olika diagnoser/åtgärder och befolkningsgrupper.

Vårdgarantin

Den 1 juli 2010 lagstadgades vårdgarantin. Vårdgarantin beskriver hur lång tid du som patient som längst ska behöva vänta på att få komma på besök, behandling eller operation i primär- och specialistvården.

Den 1 januari 2019 förstärktes den lagstadgade vårdgarantin. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Detta ersätter den tidigare bestämmelsen om 7 dagar till läkarbesök.

Tidsgränserna i vårdgarantin beskrivs med sifferkombinationen 0, 3, 90, 90 dagar. Siffrorna står för följande:

0 – Om du söker primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen, så ska du få kontakt med dem samma dag som du söker dem.

3 – Om du söker primärvården, så ska du inom 3 dagar få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

90 – Som patient ska du som mest behöva vänta i 90 dagar, efter det att en remiss har gått iväg, på ett första besök i den specialiserade vården.

90 – Som patient ska du inte behöva vänta i mer än 90 dagar på den behandling eller operation som specialistläkaren har ordinerat.

Landstingen blir i och med lagstadgandet skyldiga att hålla tidsgränserna. Patientlagen kom till i januari 2015 för att stärka och tydliggöra patientens ställning samt för att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i hälso- och sjukvården.

Ladda ner eller beställ

Tillgänglighet i hälso- och sjukvården februari 2018Artikelnummer: 2018-2-16|Publicerad: 2018-01-01
Beställ
Väntetider i cancervården – Rapport december 2015Artikelnummer: 2015-12-2|Publicerad: 2015-01-01
Vårdgaranti och kömiljard – Uppföljning 2013Artikelnummer: 2014-5-5|Publicerad: 2014-01-01
Vårdgaranti och kömiljard – Uppföljning 2012Artikelnummer: 2013-5-30|Publicerad: 2013-01-01
Publicerad: