Stöd till barn som är anhöriga

Stöd till barn som är anhöriga är ett lagstadgat ansvar för hälso- och sjukvården och en viktig uppgift för socialtjänsten, förskolan och skolan.

Många barn växer upp i en familj där det förekommer våld eller där en förälder missbrukar, har psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. Det kan innebära oro, orimligt ansvarstagande, förändringar i vardagen och svåra upplevelser, vilket för barnen kan leda till skolsvårigheter, egen ohälsa och andra negativa konsekvenser på sikt.

Här ger vi dig information och hjälpmedel som stöd i ditt arbete.

Späda barns rätt till hälsa och utveckling

Socialstyrelsen lyfter i arbetet för stärkt stöd till barn som anhöriga, särskilt fram de allra yngsta barnens rätt till hälsa och utveckling. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) anordnar vi den årliga konferensen Värna våra yngsta. Där presenteras forskning och utvecklingsarbete, verksamhetsnära exempel och inspiration från våra nordiska grannar.

Se föreläsningarna från Värna våra yngsta 2020 hos Nka

Se förläsningarna från Värna våra yngsta 2018 hos Nka

Öva dig i virtuella kontor och mottagningar

Virtuella socialkontoret ska stärka barn- och familjeperspektivet

Många socialarbetare är osäkra på hur de ska närma sig de känsliga frågorna om föräldraskap och barns behov med vuxna klienter som har missbruksproblem. På ett virtuellt socialkontor kan du som är blivande eller yrkesverksam socialarbetare öva på att ställa frågor och få svar från en filmad fiktiv klient. Precis som i verkligheten håller du i ett samtal med klienten, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling.

Virtuella BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld

Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin. På en virtuell BUP-mottagning kan du som arbetar på BUP eller går i utbildning öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter – barn som föräldrar. Utifrån samtalet  bedömer du vad som behöver göras och får sedan återkoppling.

Virtuell vårdcentral för allmänläkare i primärvården

I en virtuell vårdcentral får allmänläkare möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna patienter. Utifrån samtal med fiktiva patienter undersöker du som läkare sjukdomsbilden, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och att stärka stödet till barn i familjer där det förekommer missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har en viktig roll i det nationella arbetet

Socialstyrelsen, Nka, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samarbetar för att utveckla stöd för arbete med barn som anhöriga. Se publikationer inom Barn som anhöriga hos Nka

Mer material hos Nka

Filmserie: Barn och unga berättar

Korta föreläsningar inom området Barn som anhöriga

Filmade föreläsningar från konferenser och seminarier

Webbutbildning för personal i hälso- och sjukvården

Webbtbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och syftet är att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas. Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! – Nka

Senast uppdaterad:
Publicerad: