Jämlik socialtjänst

En grundläggande tanke bakom socialtjänsten är att den ska vara tillgänglig och vara av god kvalitet för alla som har behov av den.

Socialstyrelsen följer utvecklingen inom socialtjänsten utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det handlar till exempel om att följa upp tillgången på insatser beroende på målgrupp, ålder och bostadsort. Socialstyrelsen publicerar även kunskapsstödjande material för att främja ett utvecklingsarbete i verksamheterna.

Ladda ner eller beställ

Rapport
Interkulturellt socialt arbeteArtikelnummer: 2010-6-9|Publicerad: 2010-01-01
Informationsmaterial
Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänstenArtikelnummer: 2019-12-6480|Publicerad: 2020-01-13
Beställ
Informationsmaterial
Att samtala genom tolk – SvenskaArtikelnummer: 2016-4-17|Publicerad: 2016-01-01
Rapport
Äldreomsorg på minoritetsspråkArtikelnummer: 2015-10-15|Publicerad: 2015-10-16
Beställ
Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser
Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: