Jämlik socialtjänst

En grundläggande tanke bakom socialtjänsten är att den ska vara tillgänglig och vara av god kvalitet för alla som har behov av den.

Socialstyrelsen följer utvecklingen inom socialtjänsten utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det handlar till exempel om att följa upp tillgången på insatser beroende på målgrupp, ålder och bostadsort. Socialstyrelsen publicerar även kunskapsstödjande material för att främja ett utvecklingsarbete i verksamheterna.

Informationsmaterial
Jämförelseverktyget – webbaserade jämförelser av hälso- och sjukvården
Med vårt jämförelseverktyg kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per landsting. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad: