Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

Klassifikationen ICF gör det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell.
Socialstyrelsen rekommenderar användning av ICF från och med 1 mars 2019

ICF-CY (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – barn- och ungdomsversionen) godkändes av WHO som en ”härledd ” klassifikation baserad på huvudklassifikationen ICF. ICF-CY har aldrig uppdaterats, däremot har ICF uppdaterats av WHO och täcker sedan 2017 alla åldrar.

Beskrivning

ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) är en av WHO:s huvudklassifikationer.

ICF erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Klassifikationen kompletterar ICD-10 (Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem), eftersom två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd.

Tillämpning

ICF kan användas som kliniskt verktyg för att beskriva och strukturerat dokumentera aktuellt funktionstillstånd, sätta mål, bedöma behov och följa resultat inom olika områden inom vård och omsorg.

ICF kan också användas som:

 • statistiskt verktyg för att samla in och sammanställa data för olika ändamål
 • verktyg inom forskning; socialpolitiskt verktyg vid planering av social trygghet och ersättningssystem
 • redskap inom utbildningssystemen för att bland annat utforma läro- och kursplaner.

Struktur och innehåll

ICF består av två delar med två komponenter per del:

1. funktionstillstånd och funktionshinder som omfattar:

 • A. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer
 • B. aktiviteter och delaktighet

2. kontextuella faktorer som omfattar:

 • A. omgivningsfaktorer
 • B. personfaktorer (för närvarande inte klassificerade i ICF)

Syftet med ICF

 • Ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer.
 • Skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder.
 • Möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid.
 • Skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.

Publicerat i detta ämne

Klassificering och koder
Databas med klassifikationer för ICF
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationer av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
Senast uppdaterad: