Statistik om NordDRG

NordDRG-statistik presenteras årligen med data från Socialstyrelsens patientregister. Här finns du även information om DRG-statistik i form av årlig statistikrapport, Pivottabell.

Statistikrapport

DRG-statistik 2017 – En beskrivning av vårdproduktion och vårdkonsumtion i Sverige är en årlig rapport som presenterar data från Socialstyrelsens patientregister ur ett DRG-perspektiv. DRG-statistiken ger en bra översikt över sjukvårdsproduktion och konsumtion för landsting, regioner, sjukhus och kliniker.

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

Statistikdatabasen för DRG i sluten vård omfattar bland annat antal vårdtillfällen, antal diagnoser per vårdtillfälle, beräknad medelvårdtid och DRG-vikt från 1997 och framåt. Lägsta nivå för presentation av data är sjukhus - DRG.

Korta fakta

De vanligaste orsakerna till inläggning i slutenvård är förlossning, buksmärtor, hjärtbesvär och lunginflammation.

De vanligaste vårdkontakterna i dagkirurgi är hudingrepp och kataraktoperationer.

Pivottabeller för djupare analyser

För egna analyser finns pivottabeller som innehåller en aggregerad databas för DRG i sluten vård, vilket innebär att ingen information kan kopplas till enskilda individer. Nytt från och med 2014 är att variabeln kön och uppdelning på män och kvinnor lagts till statistiken. Möjligheten att välja statistik på kliniknivå har tagits bort från statistiken med hänvisning till sekretess. Tabellen medger ett friare val av uttag av data men ger inga färdiga presentationer.

Statistikens källor

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet beror på patientregistrets kvalitet, eftersom det utgör källan. Bortfallet är litet och kvaliteten den samma som registrets. Registret införde månadsrapportering år 2015, vilket kan påverka statistiken.

Registerservice för beställning av data och statistik
På webbplatsen kan du beställa data ur våra register för forskning, beställa statistik som inte finns på våra statistiksidor, beställa samkörning mot dödsorsaksregistret samt läsa om registerservice.

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad: