Konferenser och presentationer

Här hittar du konferenser inom området NordDRG och case-mix som Socialstyrelsen arrangerar eller samarbetar med andra aktörer. Här finns även presentationer från genomförda konferenser.

Nordiska konferenser om DRG genomförs vartannat år.

Introduktionsdag om DRG och KPP

Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommer att ha en introduktionsdag i DRG och KPP samt dess användningsområde den 17 oktober 2019.

Introduktionsdagen kommer att vara i Saturnus Konferens lokaler på Hornsgatan 15  i Stockholm med program mellan kl. 10.00 – 16.00. Kaffe serveras från kl. 9.00.

Välkommen med din anmälan till liselotte.sall@socialstyrelsen.se senast den 18 september 2019.

Preliminärt program

10.00 – Introduktion till DRG, ICD-11, ICHI, NordDRG Explorer

11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 14.15 Kostnad per Patient, Grundläggande principer och användningsområden, Användning av DRG/KPP-information, KPP i ledning och styrning

14.15 – 14.45 Kaffe

14:45 – 15.15 Hur skapas DRG vikten?

15.15 – 15.45 Primärkodning: Hur det påverkar DRG

15.45 – 16.00 Frågestund

Nordisk casemix

Nordisk casemix-konferens i Köpenhamn 12–15 november 2019. Konferensen samarrangeras med den internationella PCSI konferensen.

Läs presentationer från Nordic Casemix Conferences

Dokumentation från tidigare konferenser

Här följer dokumentation från tidigare konferenser. Du kan även få dokumentation från tidigare konferenser via kontakten för NordDRG-frågor (i rutan efter alla presentationer).

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad: