Publicerat om evidensbaserad praktik

Det här är en sammanställning av material för dig som är intresserad av att börja arbeta på ett evidensbaserat sätt eller har kommit en bit på väg och behöver mer handledning.

Broschyrer utgivna av Socialstyrelsen

Informationsmaterial
Om evidensbaserad praktikArtikelnummer: 2012-12-20|Publicerad: 2012-01-01
Beställ
Informationsmaterial
Om enkätverktyget Beredskap för förändringArtikelnummer: 2013-2-8|Publicerad: 2013-01-01
Beställ
Informationsmaterial
Om implementeringArtikelnummer: 2012-6-12|Publicerad: 2012-01-01
Beställ
Informationsmaterial
Om standardiserade bedömningsmetoderArtikelnummer: 2012-12-9|Publicerad: 2012-01-01
Beställ
Att göra effektutvärderingar Utgivet av Socialstyrelsen och Gothia förlag

Handledningar utgivna av Socialstyrelsen

Stöd i arbetet
Att skapa en grund för evidensbaserad praktik Artikelnummer: 2012-10-16|Publicerad: 2012-01-01
Beställ
Stöd i arbetet
Stöd i arbetet
Systematisk uppföljning stödmaterialArtikelnummer: 2016-5-24|Publicerad: 2016-01-01
Stöd i arbetet
Systematisk uppföljning beskrivning och exempelArtikelnummer: 2014-6-25|Publicerad: 2014-01-01

Rapporter utgivna av Socialstyrelsen

Rapport
På väg mot en evidensbaserad praktikArtikelnummer: 2008-126-28|Publicerad: 2008-01-01
Beställ
Rapport
Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007 och 2010Artikelnummer: 2011-12-31|Publicerad: 2011-01-01
Rapport

Utgivet av andra

Evidensbaserad praktik i socialt arbete, Ulla Jergeby (red.)

Normbrytande beteende i barndomen, Henrik Andershed

Senast uppdaterad:
Publicerad: