Publicerat om evidensbaserad praktik

Det här är en sammanställning av material för dig som är intresserad av att börja arbeta på ett evidensbaserat sätt eller har kommit en bit på väg och behöver mer handledning.

Broschyrer utgivna av Socialstyrelsen

Informationsmaterial
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Att göra effektutvärderingar Utgivet av Socialstyrelsen och Gothia förlag

Handledningar utgivna av Socialstyrelsen

Stöd i arbetet

Rapporter utgivna av Socialstyrelsen

Utgivet av andra

Evidensbaserad praktik i socialt arbete, Ulla Jergeby (red.)

Normbrytande beteende i barndomen, Henrik Andershed

Senast uppdaterad:
Publicerad: