Sök i metodguiden för socialt arbete

I Metodguiden samlar vi bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige.
Sök bland 114 bedömningsmetoder och insatser
Filtrera
Status
Status
Status
Kalenderhändelser
5–15-formuläretBarn och ungdomar (5–15 år)Beskrivning
ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)Unga personer med missbruk och sociala problemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument)Vuxna personer och ungdomarBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Alcohol-EPersoner med identifierade alkoholproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ART (Aggression Replacement Training)Aggressiva och normbrytande ungdomar (12–20 år)Beskrivning
ASI (Addiction Severity Index)Vuxna med missbruksproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
ATV (Alternativ till våld)Personer som har utövat fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller latent våld i en nära relationBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)VuxnaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
AVI–R2 (Alkoholvaneinventoriet)Patienter i hälso- och sjukvård samt socialtjänst som har identifierade alkoholproblemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
BAS (Behov av stöd)Personer som ansöker om äldreomsorg eller är föremål för uppföljning av tidigare beviljade insatserBeskrivning
BDI (Becks Depression Inventory)Vuxna med psykisk funktionsnedsättningBeskrivning
Beardslee's familjeinterventionFamiljer med barn (8–15 år) där en förälder behandlas för depressionBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Becks UngdomsskalorUngdomar (7–18 år)Beskrivning
Bedömningsmetoder
Bekymringssamtal – orossamtalFamiljer med ungdomar där det finns en oro för kriminalitet eller där den unge är misstänkt för brottBeskrivning
BEP (Brukarenkät psykiska funktionshinder)Brukare i vård- och omsorgsverksamheter som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättningBeskrivning
Beteendeskattning av brukare med funktionsnedsättningBrukare med funktionsnedsättning inom LSS-verksamhetBeskrivning
BOF (Barnorienterad familjeterapi)Barn upp till cirka 10 år med psykisk ohälsa och deras familjerBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
Bostad förstPersoner som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problemBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem)Familjehem, jourhem, släktinghem och nätverkshemBeskrivning
BSFT (Kort strategisk familjeterapi)Ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotikaBeskrivning, Hänvisning till kunskapsunderlag
CAGE
CAN-S (Camberwell Assessment of Need)
CAN-Ä (Camberwell Assessment of Need)
Case management
CBCL (Child Behaviour Check List)
ChASE: Ungas röster (Child and Adolescent Service Experience)
COAT (Carers Outcome Agreement Tool)
Connect
COPE (Community Parent Education)
COPM (Canadian Occupational Performance Measure)
CRA (Community Reinforcement Approach)
DBT (Dialektisk beteendeterapi)
De otroliga åren
DOK (Dokumentationssystem inom missbrukarvården)
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test)
DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test)
Ersta Vändpunktens barnprogram
ESTER bedömning
ESTER screening
Ett nytt vägval
Ett självständigt liv, ESL
Fallförebyggande insatser för äldre
Familjerådslag
Family Check-up (FCU)
FC (Faciliterad kommunikation)
FCS (Familjeklimat)
FFT (Funktionell familjeterapi)
FREDA
Förebyggande hembesök hos äldre
Förstärkt Komet för föräldrar med barn (3–11 år)
Föräldrastegen
GBS-skalan (Gottfries-Bråne-Steen-skalan)
GDS 20 (Geriatric Depression Scale)
HAP (Haschavvänjningsprogrammet)
HOME (The Home Observation and Measurement of the Environment)
HUT (Hästunderstödd terapi, ridterapi)
IAS (Intervju om anknytningsstil)
Icke-våldsgrupp
IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling)
Individanpassat stöd till arbete
Insatsers effekter
IPT-K (Integrerad psykologisk terapi – kognitiv träning)
IVIN (Internetbehandling mot våld i nära relationer)
Jag tycker jag är
Katz' ADL-index
KBT (Kognitiv beteendeterapi)
KIBB Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel
Kids' Club
Komet för föräldrar med barn 3–11 år
MAPS (Monitoring Area and Phase System)
Marte meo
MDFT (Multidimensional Family Therapy)
Medling vid brott
MET (Motivational Enhancement Therapy)
MI (Motiverande samtal)
Miljöterapi
MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview)
Mm-MAST (Malmö modification of the Brief Michigan Alcolism Screening Test)
MMSE, MMT (Mini Mental State Examination, Mini Mental Test)
MPV (Möta pappor/föräldrar med våldsproblematik)
MST (Multisystemisk terapi)
MultifunC
Om metodguiden
ORS – Skattning av förändring
Partnerkontakt
PATRIARK
Predov (Preventing domestic violence)
Project Support
Psykodynamisk psykoterapi
RAI (Resident Assessment Instrument)
Samtal om våld
SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment guide)
SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)
SCAN
Scared Straight
SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders)
SCL 90 (Symptoms Checklist)
SDQ (The Strengths and Difficulties Questionnaire)
Sinnemestring
SRS – Skattning av samtal
Stödinsatser till anhöriga till demenssjuka
Särskilt kvalificerad kontaktperson (Mentorskap)
Teckenekonomi
Tejping
TFCO (Treatment Foster Care Oregon)
TLFB (Timeline Follow-Back)
Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen
Trappanmodellen
Triple P (Positive Parenting Program)
UngDOK
Vårdhund för personer i särskilt boende
YLS/CMI 2.0. (Youth Level of Service/Case Management Inventory 2.0)
Återfallsprevention