Uppmärksamhetsinformation

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Denna typ av information finns i vårdens journalsystem och i den nationella tjänsten Nationell patientöversikt och ska uppmärksamma personalen på sådant som avviker från det man normalt kan förvänta sig hos en patient. Det gäller förhållanden som påverkar handläggningen av vård eller omsorg, till exempel patientens olika medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter.

Uppdaterad specifikation för uppmärksamhetsinformation

Specifikationen är en tillämpning av den nationella informationsstrukturen (NI), den svenska versionen av begreppssystemet Snomed CT samt klassifikationen ICD-10-SE. Den ska kunna implementeras i system och verksamheter där dessa informationsmängder kan bidra till ökad patientsäkerhet.

Den aktuella versionen 4.0 publicerades i december 2020. I förvaltningen av specifikationen kommer en översyn att ske årligen. Den 31 januari är sista dagen att skicka in ändringsförslag till den. Uppdaterad specifikation publiceras den 1 december varje år. När specifikationen implementerats och använts ett tag så bör översynen kunna ske med längre tidsintervaller.

Regeringsuppdrag

Den 15 december slutrapporterades uppdraget Vidareutveckling av uppmärksamhetsinformation. Vi har skapat en permanent förvaltning samt genomfört en årlig översyn och uppdaterat specifikationen. För att skapa förutsättningar för singeldokumentation har ett antal nationella informationsmängder utvecklats. Vi har också redovisat vilka informationsmängder som skulle bidra till ökad patientsäkerhet om de även fanns tillgängliga genom den nationella läkemedelslistan.

Slutrapport regeringsuppdrag
Vidareutveckling av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvårdenArtikelnummer: 2020-12-7121|Publicerad: 2020-12-14
Läs mer och ladda ner

Har du frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar?

Skicka in frågor och förslag

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: