Uppmärksamhetsinformation

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Denna typ av information finns i vårdens journalsystem och i den nationella tjänsten Nationell patientöversikt och ska uppmärksamma personalen på sådant som avviker från det man normalt kan förvänta sig hos en patient. Det gäller förhållanden som påverkar handläggningen av vård eller omsorg, till exempel patientens olika medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter.

Uppdaterad specifikation för uppmärksamhetsinformation

Specifikationen är en tillämpning av den nationella informationsstrukturen (NI), den svenska versionen av begreppssystemet Snomed CT samt klassifikationen ICD-10-SE. Den ska kunna implementeras i system och verksamheter där dessa informationsmängder kan bidra till ökad patientsäkerhet.

Den aktuella versionen 3.1 är en begränsad uppdatering. Smittsam sjukdom inkluderas i form av blodsmitta hos gravid kvinna vilken riskerar att överföras till barnet. Hotbild mot medpatient och vårdpersonal inkluderas inte i specifikationen.

Regeringsuppdraget

Den 14 juni 2019 slutrapporterades uppdraget Förbereda implementering av uppmärksamhetsinformation. Socialstyrelsen har utrett förutsättningar för att informationsspecifikationen ska kunna implementeras i samtliga system och verksamheter och bli en del av en nationell förvaltning.

Slutrapport för regeringsuppdraget
Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar
Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.
Senast uppdaterad:
Publicerad: