Kodverk för kontaktorsak

Socialstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att fortsätta utveckla ett nationellt kodverk som anger orsaken till att patienter söker vård. Syftet är att kunna göra jämförelser och följa upp hela vårdkedjan inom hälso- och sjukvård.

Med ett systematiskt och standardiserat sätt att dokumentera orsaken till vårdkontakten, kan vi följa upp vad patienten söker för, vad detta leder till för diagnos och vägen dit. Ett standardiserat kodsystem gör även att vi kan jämföra och följa upp hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen har haft som ambition att hålla kodverket med kontaktorsaker relativt kort genom att använda grövre kategorier. Detta för att öka sökbarheten men också för att undvika kategorisering av samma problem under olika kontaktorsaker.

I arbetet har vi utgått från listor med kontaktorsaker från exempelvis regioner och Vårdguiden 1177. Vi har använt oss av Vårdguidens lista för kontaktorsaker som vi sedan kompletterat med de andra källorna.

Kontaktorsakerna har kodats med Snomed CT och kommer, när det är reviderat, att levereras som ett Snomed CT-urval i samband med nästa release i november 2020. Kodverket finns redan nu för påseende här.

Publicerad: