Standardiserad dokumentation för en bättre cancervård

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter. Uppdraget är en del i regeringens satsning på en bättre cancervård.

En nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk bidrar till både ökad patientsäkerhet och effektivare vård genom att till exempel administrationen minskar.

Utmärkande för en standardiserad dokumentation är att den ska fungera som utgångspunkt för både vård och stöd samt behandling av varje enskild individ. Den fungerar som ett underlag för patienten att ta ställning till och den gör det möjligt att följa upp grupper av patienter på olika nivåer. Dokumentationen ska också vara tillräckligt bra för att kunna fungera som ett underlag för forskning eller för att göra en juridisk bedömning av den enskilda vårdprocessen.

Utgångspunkten för arbetet är cancervårdens behov. Därför ska arbetet utformas på ett sådant sätt så att det kan ligga till grund för fortsatt utveckling av standardiserad dokumentation inom hälso- och sjukvården.

Läs mer i delrapporten som publicerades den 30 juni 2020.

Uppdraget i sin helhet ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2021.Publicerad: