Pågående terminologiarbeten

På denna sida finns samlad information över pågående projekt som ska leda till att nya begrepp och termer publiceras i Socialstyrelsens termbank.

Gemensam terminologi vid införandet av en nationell läkemedelslista – fortsättning

Den 1 juni 2020 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Det primära syftet med den nationella läkemedelslistan är att förbättra patientsäkerheten genom att vård, omsorg, apotek och patienten själv får tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Regeringen har gett ett antal myndigheter och aktörer uppdrag som är relaterade till den nationella läkemedelslistan. Socialstyrelsen har under 2018–2019 haft uppdraget att utreda termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel. Under 2020 har vi fått ett nytt regeringsuppdrag för att fortsätta med det arbetet.

Socialstyrelsens termbank
Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer.

Kontakt

Terminologi
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: