Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem och är översatt till svenska. Snomed CT syftar till att göra dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig.

Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed CT ska komma i användning inom svensk hälso- och sjukvård.

Snomed CT innehåller för närvarande drygt 356 000 aktiva begrepp och rekommenderade termer.

Regionernas behov av samarbete kring Snomed CT

Socialstyrelsen erbjöd i januari 2020 alla licenstagare av Snomed CT en extra kurs i Authoring Level 1 genom SNOMED International. Cirka 20 personer antog erbjudandet. Västra Götalandsregionen (VGR) anmälde sig till 10 av dessa platser.

Socialstyrelsen behöver samarbeta med intressenterna för att utöka, förvalta och förbättra begreppssystemet för att ge det innehåll som de nya eller uppdaterade journalsystemen i hälso- och sjukvården behöver. Nu när VGR har byggt denna kompetens vill de också kunna arbeta genom de verktyg som SNOMED International erbjuder. Därför har dessa personer fått tillgång till authoring-verktyget (författarverktyget för det svenska Snomed CT-innehållet) för att lägga in sina förslag på nya termer och begrepp i Snomed CT. Tillsammans med VGR provar vi oss fram för att hitta ett hållbart arbetssätt framöver för fler intressenter.

Läs mer om Regionernas behov av samarbete kring Snomed CT här.

Snomed CT november 2020

Aktuell release av Snomed CT finns att titta på i SNOMED International SNOMED CT Browser.

I release november 2020 har Socialstyrelsen gjort följande uppdateringar:

  • 4 878 översättningar av nya begrepp har gjorts.
  • 1 216 nya svenska synonymer har lagts till efter förslag från användare.
  • 282 svenska begrepp har lagts till efter förslag från användare.
  • 10 nya Snomed CT-urval i form av refsets är framtagna.

För mer detaljerad information se release notes.

Tilläggen av begrepp, synonymer och refsets bygger dels på nationella arbeten, dels på regionernas behov. Nytt för hösten 2020 är att Snomed CT-utbildade personer i regionerna har bidragit med arbete i Snomed CT-verktyget.

Nya refsets har tagits fram för yrken och roller, kontaktorsaker, analysmetoder för laboratoriemedicin och kodverk för doseringshastighet i Nationella läkemedelslistan.

Socialstyrelsen tillhandahåller även Snomed CT i format för integrering i informationssystem. Åtkomst till textfilerna kräver en kostnadsfri licens.

Läs om hur du ansöker om licens till Snomed CT.

Covid-19

Covid-19-relaterade begrepp finns i Snomed CT.

Snomed CT-id

Svensk rekommenderad term

Svenska synonymer

Fully Specified Name
på engelska

840533007

SARS-CoV-2

SARS-coronavirus-2

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (organism)

840534001

vaccination mot SARS-coronavirus-2

vaccination mot covid-19

vaccination mot SARS-CoV-2

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vaccination (procedure)

840535000

antikropp mot SARS-CoV-2

antikropp mot SARS-coronavirus-2

Antibody to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (substance)

840536004

antigen från SARS-CoV-2

antigen från SARS-coronavirus-2

Antigen of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (substance)

840539006

covid-19 

sjukdom orsakad av SARS-coronavirus-2

sjukdom orsakad av SARS-CoV-2

Disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (disorder)

840544004

misstänkt covid-19

misstänkt sjukdom orsakad av SARS-coronavirus-2

Suspected disease caused by severe acute respiratory coronavirus 2 (situation)

840546002

exponering för SARS-CoV-2

exponering för SARS-coronavirus-2

Exposure to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (event)

Mer information finns också på SNOMED Internationals webbsidor

Lämna förslag

Om du har förslag på ändringar, synonymer eller tillägg i Snomed CT kan du lämna förslagen i den här excelfilen och skicka in den till oss via det här formuläret.

För att ett nytt begrepp ska läggas till i Snomed CT krävs att det är användbart för många, och inte endast av lokalt intresse. Vi vill gärna att ditt förslag är förankrat inom ditt verksamhetsområde innan du skickar in det till oss.

Nya förslag till nästa release

Nästa svenska release av Snomed CT kommer den 31 maj 2021. Deadline för att skicka in tilläggs- och ändringsförslag är den 1 mars 2021. Notera att vi behöver tydligt bakgrundsmaterial med motiveringar och källhänvisningar för att kunna prioritera och genomföra ändringarna.

Användning av Snomed CT

Införande av Snomed CT är kopplat till införandet av strukturerad dokumentation, vilket innebär en betydande förändring jämfört med nuläget där fritextdokumentation dominerar. Ett breddinförande i Sverige kommer därför att ske successivt och pågå under lång tid.

Snomed CT ingår i olika nationella och internationella tillämpningar. Du kan även hitta mer information om olika länders arbete med Snomed CT.

Stöd i arbetet

Språkliga riktlinjer för översättningen av SNOMED CT till svenskaArtikelnummer: 2011-1-14|Publicerad: 2011-01-01
Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar
Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.
Socialstyrelsens termbank
Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer.
Senast uppdaterad:
Publicerad: