Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem och är översatt till svenska. Snomed CT syftar till att göra den kliniska dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig.

Snomed CT ger förutsättningar för att information kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse.

Snomed CT lämpar sig för standardiserad dokumentation. Användning av Snomed CT gör det möjligt för informationssystemen att tolka informationens innebörd och presentera rätt information eller beslutsunderlag i olika situationer. Därmed minskas behovet av fritext.

Socialstyrelsen är nationellt releasecenter för Snomed CT. Vi stödjer verksamheterna vid användning av Snomed CT och bidrar till att innehållet är ändamålsenligt och aktuellt.

Den svenska utgåvan av Snomed CT innehåller för närvarande cirka 360 000 aktiva begrepp och rekommenderade termer.

 

Nästa svenska release av Snomed CT kommer den 31 maj 2022

Deadline för att skicka in tilläggs- och ändringsförslag är den 1 mars 2022. Notera att vi behöver tydligt bakgrundsmaterial med motiveringar och källhänvisningar för att kunna prioritera och genomföra ändringarna.

Snomed CT november 2021

Aktuell release av Snomed CT finns att titta på i SNOMED International SNOMED CT Browser.

I release november 2021 har Socialstyrelsen gjort följande uppdateringar:

  • 4 338 översättningar av nya begrepp har gjorts.
  • 4 681 nya svenska synonymer har lagts till efter förslag från användare.
  • 107 svenska begrepp har lagts till efter förslag från användare.
  • 6 nya Snomed CT-urval i form av refsets är framtagna.

För mer detaljerad information se release notes.

Tilläggen av begrepp, synonymer och refsets bygger dels på nationella arbeten, dels på regionernas behov.

Nya refsets har tagits fram för uppmärksamhetsinformation. En nyhet för denna release är att språkurval har lagts till som anger rekommenderade termer för omvårdnadsbegrepp från ICNP.

Socialstyrelsen tillhandahåller även Snomed CT i format för integrering i informationssystem. Åtkomst till textfilerna kräver en kostnadsfri licens.

Läs om hur du ansöker om licens till Snomed CT.

Regionernas behov av samarbete kring Snomed CT

Socialstyrelsen behöver samarbeta med intressenterna för att utöka, förvalta och förbättra begreppssystemet för att ge det innehåll som de nya eller uppdaterade journalsystemen i hälso- och sjukvården behöver. Det finns en möjlighet för de personer som erhållit en högre nivå av utbildning om Snomed CT genom SNOMED International att få tillgång till authoring-verktyget (författarverktyget för det svenska Snomed CT-innehållet) för att lägga in sina förslag på nya termer och begrepp i Snomed CT.

En annan central del i utvecklingen av innehållet i Snomed CT är den nationella arbetsgruppen för Snomed CT inom Strukturerad vårdinformation. Den utgör en del i Nationellt system för kunskapsstyrning, Hälso- och sjukvård hos SKR.

Öppna digitala forummöten om Snomed CT

Socialstyrelsen erbjuder digitala forummöten där du som användare av Snomed CT kan diskutera dina frågor. Mötena arrangeras en gång i månaden och ingen föranmälan krävs. Däremot får du gärna skicka in dina frågor i förväg till ehalsa@socialstyrelsen.se
Datumen för forummötena finner du i vårt kalendarium I kalendariet finner du även länkar till mötena samt minnesanteckningar från tidigare forummöten.

Lämna förslag

Om du har förslag på ändringar, synonymer eller tillägg i Snomed CT kan du lämna förslagen i den här excelfilen och skicka in den till oss via det här formuläret.

För att ett nytt begrepp ska läggas till i Snomed CT krävs att det är användbart för många, och inte endast av lokalt intresse. Ditt förslag behöver vara förankrat inom ditt verksamhetsområde innan du skickar in det till oss.

Nya förslag till releasen maj 2022

Deadline för att skicka in tilläggs- och ändringsförslag är den 1 mars 2022. Notera att vi behöver tydligt bakgrundsmaterial med motiveringar och källhänvisningar för att kunna prioritera och genomföra ändringarna.

Stöd i arbetet

Språkliga riktlinjer för översättningen av SNOMED CT till svenskaArtikelnummer: 2011-1-14|Publicerad: 2011-01-01
Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar
Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.
Socialstyrelsens termbank
Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer.
Senast uppdaterad:
Publicerad: