Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem och är översatt till svenska. Snomed CT syftar till att göra dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig.

Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Socialstyrelsen arbetar för att Sno-
med CT ska komma i användning inom svensk hälso- och sjukvård.

Snomed CT innehåller för närvarande drygt 340 000 aktiva begrepp och rekommenderade termer. 

Snomed CT 2019:2

Aktuell release av Snomed CT finns att titta på i SNOMED International SNOMED CT Browser.

I release 2019:2 har Socialstyrelsen gjort följande uppdateringar:

  • 4 634 nya översättningar
  • tillägg av 241 nya svenska synonymer efter förslag från användare
  • tillägg av 217 svenska begrepp efter förslag från användare
  • 33 nya Snomed CT-urval i form av refsets är framtagna.

För mer detaljerad information se release notes.

Tilläggen av begrepp, synonymer och refsets har framför allt kopplingar till nationella arbeten med kontaktorsaker, uppmärksamhetsinformation, laboratoriemedicin, den nationella informationsstrukturen och Nationell läkemedelslista. 

Socialstyrelsen tillhandahåller även Snomed CT i textformat för integrering i informationssystem. Åtkomst till textfilerna kräver en kostnadsfri licens. Läs om hur du ansöker om licens till Snomed CT.

Lämna förslag

Om du har förslag på ändringar, synonymer eller tillägg i Snomed CT kan du lämna förslagen i den här excelfilen och skicka in den till oss via det här formuläret.

För att ett nytt begrepp ska läggas till i Snomed CT krävs att det är användbart för många, och inte endast av lokalt intresse. Vi vill gärna att ditt förslag är förankrat inom ditt verksamhetsområde innan du skickar in det till oss.

Nya förslag till nästa release

Nästa svenska release av Snomed CT kommer den 30 maj 2020. Deadline för att skicka in tilläggs- och ändringsförslag är den 1 mars 2020. Notera att vi behöver tydligt bakgrundsmaterial med motiveringar och källhänvisningar för att kunna prioritera och genomföra ändringarna.

Användning av Snomed CT

Införande av Snomed CT är kopplat till införandet av strukturerad dokumentation, vilket innebär en betydande förändring jämfört med nuläget där fritextdokumentation dominerar. Ett breddinförande i Sverige kommer därför att ske successivt och pågå under lång tid.

Snomed CT ingår i olika nationella och internationella tillämpningar. Du kan även hitta mer information om olika länders arbete med Snomed CT.

Stöd i arbetet

Språkliga riktlinjer för översättningen av SNOMED CT till svenskaArtikelnummer: 2011-1-14|Publicerad: 2011-01-01
Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar
Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.
Socialstyrelsens termbank
Webbplatsen termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.
Senast uppdaterad:
Publicerad: