Lathundar för Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

Lathundarna innehåller ett urval av koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) och ska fungera som hjälp för att hitta vanliga åtgärder inom ett vårdområde.

Lathundarna består endast av ett urval

Lathundarna är endast exempel och innehåller bara ett urval av åtgärder hämtade ur den fullständiga KVÅ. Avsikten är att detta ska vara en hjälp för att hitta vanligt förekommande åtgärder inom respektive vårdområde. Eftersom vårdinnehållet kan variera mellan olika vårdgivare kan det vara aktuellt att anpassa en lathund lokalt.

Information om lathundarnas uppdatering

Socialstyrelsen har ingen möjlighet att uppdatera lathundarna. De berörda specialistföreningarna måste själva ansvara för den vidare uppdateringen. Socialstyrelsen ansvarar däremot fortfarande för den årliga uppdateringen av totala KVÅ. Där inte annat anges uppdaterades de så kallade kirurgiska åtgärdskoderna i lathundarna senast den 1 januari 2005 och de så kallade medicinska åtgärdskoderna senast den 1 januari 2008.

Specialistområden som saknar lathund

För specialistområdena psykologi, tandvård, radiologi och transfusionsmedicin har Socialstyrelsen inga specifika lathundar. 

Urval för kommunal hälso- och sjukvård

Urval ur Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för användning inom kommunal hälso- och sjukvård finns på webbsidan ICF och KVÅ i kommunal hälso- och sjukvård.

KVÅ-lathundar per vårdområde

Spara ner dokumentet på din dator för att kunna söka och använda filter.

Databas med klassifikationer för KVÅ
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationer av medicinska och kirurgiska åtgärder.
Senast uppdaterad:
Publicerad: