Historiska åtgärdsklassifikationer

Här kan du ladda ner historiska åtgärdsklassifikationer. Koderna kan användas i forskning och för att tolka journaler som skrevs före 1997.

Klassifikation av operationer – sjätte upplagan

Den sjätte upplagan av klassifikation av operationer är resultatet av ännu en revision av den operationsklassifikation som introducerades 1963. Den gällde fram till och med 1996. Ändringar mellan de olika upplagorna finns med som bilagor i pdf-filen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: