Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.

Om klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En klassifikation av åtgärder anger hur en utförd åtgärd ska grupperas (klassificeras), det vill säga vilken kategori och grupp den ska tillhöra i en hierarkiskt uppbyggd struktur. Klassifikationen anger också vilken kodbeteckning (åtgärdskod) som ska användas.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KVÅ utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ). Radiologikoderna ur Klassifikation av radiologiska åtgärder 1991, förutom de administrativa koderna, ingår i KVÅ men med KMÅ:s kodstruktur. Det är obligatoriskt att rapportera in KVÅ-koder till Socialstyrelsens hälsodataregister sedan den 1 januari 2007.

KVÅ finns i olika format

Hela KVÅ-databasen finns i Excel-format för att man lätt ska kunna söka i den och filtrera åtgärderna på olika sätt. KVÅ finns också i XML- och textformat för den som önskar lägga in klassifikationen i sitt journal- eller informationssystem.

KVÅ:s struktur

KVÅ har två kodstrukturer, dels åtgärder hämtade från KKÅ (koder med tre bokstäver och två efterföljande siffror) och dels åtgärder med KMÅ-struktur (koder med två bokstäver och tre efterföljande siffror). Det råder dock endast en begränsad hierarki i klassifikationen vilket innebär att det är problematiskt att logiskt sortera databasen.

Olika typer av åtgärder

Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser (handlingar) som huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyggande syfte. En medicinsk kroppsundersökning, till exempel att lyssna på hjärta eller lungor på en patient, är en utredande åtgärd. Operativa ingrepp, som blindtarmsoperation eller starroperation, är exempel på behandlande åtgärder. Stöd för att sluta röka är en förebyggande åtgärd.

Ändringar i KVÅ

Se sidan om uppdateringar för information om ändringar i KVÅ

Kodning inom psykiatrin

För information om användning av KVÅ, ICD och DSM inom psykiatrin – se webbsidan om psykiatrikoder.

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Regionala Cancercentrum (RCC) gör under året ett antal nya ändringar vad gäller SVF och där kan du se den aktuella kodlistan. Socialstyrelsen uppdaterar sina nedladdningsbara filer en gång per år (den 1 januari) varför alla SVF-koder kanske inte finns med i våra KVÅ-filer. Vi kommer dock fortlöpande att lägga in de nya SVF-koderna i vår sökfunktion så att koderna kan hittas där.

Stöd i arbetet
Anvisningar för kodning av vårdåtgärderArtikelnummer: 2016-9-25|Publicerad: 2016-01-01
Klassificering och koder
Klassifikation av radiologiska åtgärder 1991 Artikelnummer: 2000-77-17|Publicerad: 2000-01-01
Databas med klassifikationer för KVÅ
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationer av medicinska och kirurgiska åtgärder.
Senast uppdaterad:
Publicerad: