Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.
Nya åtgärdskoder för kärlkirurgi från 1 januari 2021

Kärlkirurgin har genomgått en snabb teknisk utveckling, framför allt när det gäller venösa och endovaskulära operationer. Koderna i Klassifikation av kirurgiska åtgärder som berör kärlkirurgi är därför otillräckliga. Från årsskiftet utgår kapitel P och ersätts av kapitel V. Den nya strukturen för kärlkirurgiska åtgärdskoder tas i bruk 1 januari 2021 och inkluderar nu alla i dag förekommande kärloperationer. Se mer information nedan.

Om klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En klassifikation av åtgärder anger hur en utförd åtgärd ska grupperas (klassificeras), det vill säga vilken kategori och grupp den ska tillhöra i en hierarkiskt uppbyggd struktur. Klassifikationen anger också vilken kodbeteckning (åtgärdskod) som ska användas.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KVÅ utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ). Radiologikoderna ur Klassifikation av radiologiska åtgärder 1991, förutom de administrativa koderna, ingår i KVÅ men med KMÅ:s kodstruktur. Det är obligatoriskt att rapportera in KVÅ-koder till Socialstyrelsens hälsodataregister sedan den 1 januari 2007.

KVÅ finns i olika format

Hela KVÅ-databasen finns i Excel-format för att man lätt ska kunna söka i den och filtrera åtgärderna på olika sätt. KVÅ finns också i XML- och textformat för den som önskar lägga in klassifikationen i sitt journal- eller informationssystem.

KVÅ:s struktur

KVÅ har två kodstrukturer, dels åtgärder hämtade från KKÅ (koder med tre bokstäver och två efterföljande siffror) och dels åtgärder med KMÅ-struktur (koder med två bokstäver och tre efterföljande siffror). Det råder dock endast en begränsad hierarki i klassifikationen vilket innebär att det är problematiskt att logiskt sortera databasen.

Olika typer av åtgärder

Åtgärder i hälso- och sjukvården innebär patientinriktade insatser (handlingar) som huvudsakligen utförs i ett utredande, behandlande eller förebyggande syfte. En medicinsk kroppsundersökning, till exempel att lyssna på hjärta eller lungor på en patient, är en utredande åtgärd. Operativa ingrepp, som blindtarmsoperation eller starroperation, är exempel på behandlande åtgärder. Stöd för att sluta röka är en förebyggande åtgärd.

Kärlkirurgi

En projektgrupp bestående av representanter från Svensk förening för kärlkirurgi (SSVS) och Svenska kärlregistret (Swedvasc) har i samarbete med bland annat Socialstyrelsen arbetat med att förnya åtgärdskoderna inom kärlkirurgi.

Kärlkirurgin har genomgått en snabb teknisk utveckling, framför allt när det gäller venösa samt endovaskulära operationer, och koderna som berör kärlkirurgi i KKÅ har varit otillräckliga.

Från 1 januari 2021 utgår kapitel P och ersätts av kapitel V. I det nya kapitlet har alla kärlkirurgiska åtgärder samlats. Det innebär även att en del åtgärder som legat i kapitel F, koden TPH10 samt åtgärdskoderna DP007-DP016 också utgår och ersätts av koder i det nya V-kapitlet.

Kapitel V täcker in hela artärträdet från aorta ascendens efter koronarartärernas avgångar.

En fullständig kodlista och en mappningstabell från nya kapitlet V till det tidigare kapitlet P m.fl. koder, finns att ladda ner nedan.

Ändringar i KVÅ

Tidigare genomförda ändringar i KVÅ: Se sidan om uppdateringar för information om ändringar i KVÅ

Önskemål om nya ändringar i KVÅ: Information om uppdateringsrutiner för förslag om nya koder eller andra ändringar till KVÅ (reviderad 2019-12-13) (pdf)

Kodning inom psykiatrin

För information om användning av KVÅ, ICD och DSM inom psykiatrin – se webbsidan om psykiatrikoder.

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

Regionala Cancercentrum (RCC) gör under året ett antal nya ändringar vad gäller SVF och där kan du se den aktuella kodlistan. Socialstyrelsen uppdaterar sina nerladdningsbara filer en gång per år (den 1 januari) varför alla SVF-koder kanske inte finns med i våra KVÅ-filer. Vi kommer dock fortlöpande att lägga in de nya SVF-koderna i vår sökfunktion så att koderna kan hittas där.

Stöd i arbetet
Anvisningar för kodning av vårdåtgärderArtikelnummer: 2016-9-25|Publicerad: 2016-01-01
Klassificering och koder
Klassifikation av radiologiska åtgärder 1991 Artikelnummer: 2000-77-17|Publicerad: 2000-01-01
Databas med klassifikationer för KVÅ
På webbplatsen kan du söka bland klassifikationer av medicinska och kirurgiska åtgärder.
Senast uppdaterad:
Publicerad: