Kodtextfiler

Här finns koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2020. Filerna används i första hand i journalsystem och informationssystem.
  • Beskrivning av upptäckta fel och andra ändringar
    2020-10-12: Ändringar har gjorts i kodtextfilerna för 2020. För detaljer, läs filen Ändringar i kodtextfilerna för 2020, reviderad 2020-10-12 (Excelfil).
  • Nyheter i 2020 års kodtextfiler
    Vilka ändringar som har gjorts i klassifikationerna ICD-10-SE och KVÅ framgår i Excelfilerna.

XML-format (ClaML)

Filerna (zip) innehåller fullständig information som kod, kodtext, beskrivningstexter, exempel, innefattar, utesluter, korshänvisningar och liknande.

Textformat

Filerna (zip) innehåller koder och kodtexter för alla klassifikationer samt även beskrivningstexter (förutom till SVF-koderna) för KVÅ.

Excel-format

Filerna (xls) innehåller koder och kodtexter för alla klassifikationer samt även beskrivningstexter för KVÅ.

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Socialstyrelsen har tagit fram en lista med diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos. Listan är skapad dels för att underlätta för användare, dels för att man i journalsystemen ska kunna lägga in ”spärrar” mot användningen av dessa diagnoskoder som huvuddiagnos.

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnosArtikelnummer: 2015-12-28|Publicerad: 2015-12-10
Tillhörande dokument och bilagor

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – primärvård (KSH97‑P)

Socialstyrelsen rekommenderar användning av ICD-10-SE inom primärvården. KSH97‑P uppdateras inte men koder och kodtexter finns för nerladdning i Excel-format.

Klassifikationsdatabaser (API:er)
Med webbplatsen Web API genomför Socialstyrelsen ett försök att genom API:er tillhandahålla myndighetens hälsorelaterade klassifikationer och kodverk för nedladdning eller anrop.
Senast uppdaterad:
Publicerad: