Kodtextfiler

Här finns koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2019. Filerna används i första hand i journalsystem och informationssystem.
Beskrivning av justerade fel

2018-12-14: Vi har publicerat nya versioner av 2019 års kodtextfiler på den här sidan på grund av felaktigheter som upptäckts i filerna. Läs filen För detaljer om justerade fel.

Nyheter i 2019 års kodtextfiler
  • Fullständiga klassifikationer levereras i XML-format (ClaML-standard).
  • Filerna innehåller ingen separat information om vilka ändringar som har gjorts i klassifikationerna.
  • Koder för funktionstillstånd vid rehabilitering inom slutenvård levereras i en separat Excelfil.
  • Koder för KSH97-P levereras i en separat Excelfil.

XML-format (ClaML)

Filerna (zip) innehåller fullständig information som kod, kodtext, beskrivningstexter, exempel, innefattar, utesluter, korshänvisningar och liknande.

Textformat

Filerna (zip) innehåller koder och kodtexter.

Excel-format

Filerna (xls) innehåller koder och kodtexter.

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Socialstyrelsen har tagit fram en lista med diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos. Listan är skapad dels för att underlätta för användare, dels för att man i journalsystemen ska kunna lägga in ”spärrar” mot användningen av dessa diagnoskoder som huvuddiagnos.

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – primärvård (KSH97‑P)

Socialstyrelsen rekommenderar användning av ICD-10-SE inom primärvården. KSH97‑P uppdateras inte men koder och kodtexter finns för nerladdning i Excel-format.

Kodtextfiler till NordDRG

NordDRG i Sverige är ett system för patientklassificering och består av 1 920 grupper som gäller somatisk vård, rehabilitering, specialiserad öppenvård och primärvård.

NordDRG är indelat i 29 kapitel som kallas MDC (Major Diagnostic Categories). Huvuddiagnosen bestämmer vilket kapitel DRG-grupperna ska tillhöra. Koder och texter till MDC och DRG finns i kodtexter till NordDRG.

Klassifikationsdatabaser (API:er)
Med webbplatsen Web API genomför Socialstyrelsen ett försök att genom API:er tillhandahålla myndighetens hälsorelaterade klassifikationer och kodverk för nedladdning eller anrop.
Senast uppdaterad: