Fråga om klassifikationer och koder

Här kan du ställa din fråga eller sända in ändringsförslag för ICD-10-SE, KVÅ, ICF, KSI och DRG.

Innan du ställer din fråga

De flesta regioner har klassificeringskoordinatorer eller samordnare dit du som arbetar inom vården (exkl. kommunal hälso- och sjukvård) i första hand bör ställa din fråga som rör ICD-10-SE och KVÅ.

Läs mer om ICD-11.

För frågor och information om vad som ska registreras och inrapporteras hänvisas till Socialstyrelsens hälsodataregister.

Om du vill bifoga en fil till frågan

Ställ din fråga i frågeformuläret nedan. Avvakta en liten stund tills du per e-post fått en bekräftelse på att frågan har blivit registrerad. I denna bekräftelse finns ett ärendenummer för frågan.

Den fil som du önskar bifoga i ett ärende som rör DRG skickar du via e-post till DRG@socialstyrelsen.se.

Om ärendet rör ICD, KVÅ, ICF eller KSI skickar du filen till klassif@socialstyrelsen.se.

Ange ärendenumret i fältet för "Ämne" när du bifogar en fil.

Personuppgifter och personuppgiftsansvar

När du skickar in en fråga till oss via frågeformuläret nedan kommer Socialstyrelsen att behandla de uppgifter som du lämnar för att kunna besvara din fråga. På Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur och varför Socialstyrelsen behandlar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. 

Offentlighetsprincipen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Ställ din fråga om klassifikationer och koder

Välj verksamhet

Sjukhus och klinik

Om du valt läkare, medicinsk sekreterare eller personal inom vård och omsorg ovan, ange sjukhus och klinik.


Senast uppdaterad: