Konferenser och presentationer

Här hittar du konferenser inom området NordDRG och case-mix som Socialstyrelsen arrangerar eller samarbetar med andra aktörer. Här finns även presentationer från genomförda konferenser.

Nordiska konferenser om DRG genomförs vartannat år. Senaste tillfället var 17 oktober 2019, när Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) anordnade en introduktionsdag i DRG och KPP samt dess användningsområden.

Nordisk casemix

Nordisk casemix-konferens i Köpenhamn 12–15 november 2019. Konferensen samarrangeras med den internationella PCSI konferensen.

Läs presentationer från Nordic Casemix Conferences

Dokumentation från tidigare konferenser

Här följer dokumentation från tidigare konferenser. Du kan även få dokumentation från tidigare konferenser via kontakten för NordDRG-frågor (i rutan efter alla presentationer).

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: