Sekundär klassificering av diagnosrelaterade grupper (DRG)

Dessa sidor vänder sig till personal i hälso- och sjukvården som använder DRG-system i sin verksamhet samt entreprenörer med inriktning på DRG (Diagnosis Related Groups).

NordDRG

Socialstyrelsen förvaltar och utvecklar NordDRG i Sverige. NordDRG-systemet uppdateras årligen för att behålla aktualiteten i systemet.

Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett patientklassificeringssystem för att dela in patienter i medicinskt- och resurshomogena grupper och används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. I Sverige används NordDRG, som utvecklats av de nordiska länderna gemensamt.

Användarstöd för dig som arbetar med DRG

Logiken i NordDRG

För att förstå logiken i NordDRG publicerar Socialstyrelsen årligen Vägledning till NordDRG - Svensk version 2016.

Mer information om logiken i NordDRG, som problem i NordDRG, beslut om större logikförändringar samt processen för logikförändringar, finns på sidan Logik och vägledning.

DRG-texter och kod

NordDRG grupper definieras genom kod och text. NordDRG består av 1 920 grupper som gäller somatisk vård, rehabilitering, specialiserad öppenvård och primärvård.

Filer med NordDRG-texter för samtliga grupper samt filer med enbart dagsjukvård finns på sidan DRG-koder och text.

DRG-vikter

På viktlistor finns information olika typer av viktlistor, hur viktlistor beräknas och om kostnadsdata.

Nya viktlistor presenteras senast den 31 oktober varje år. Äldre viktlistor kan beställas från kontaktuppgifterna neda.

DRG-statistik

NordDRG-statistik presenteras årligen med data från Socialstyrelsens patientregister.

Ytterligare information om DRG-statistik i form av årlig statistikrapport, Pivottabell samt länk till Statistikdatabasen i slutenvård för NordDRG finns att hämta på sidan Statistik om NordDRG.

Ladda ned eller beställ

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården
För att kunna förskriva läkemedel och hjälpmedel behövs olika koder såsom förskrivarkod, arbetsplatskod och hjälpmedelskod. Denna webbplats ger dig information om vem som får göra vad.

Kontakt

För NordDRG-frågor (sekundär klassificering)
Senast uppdaterad: