Utveckla verksamhet

Evidensbaserad praktik

Om hur socialtjänstens metoder ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.

Gemensam informationsstruktur

Information om kunskapsbanken Gemensam informationsstruktur.

Jämlik hälsa, vård och omsorg

En god vård och omsorg ska kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik och säker.

Kompetensförsörjning

Om vårt arbete för att hälso- och sjukvården ska ha en effektiv och hållbar kompetensförsörjning.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Hur ledningssystem kan användas för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter.

Patientsäkerhet

Samlat stöd som beskriver hur du som arbetar i hälso- och sjukvården kan förebygga vårdskador.

Utbildning

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg.