Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Utvärdering

Socialstyrelsen kartlägger, följer upp, analyserar och utvärderar utvecklingen inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård.

Uppdraget omfattar framförallt att studera lagändringar, reformer och andra statliga satsningar i relation till dessas intentioner och bidrag till en god vård och omsorg.

I Socialstyrelsens uppdrag ingår att kvantitativt och kvalitativt studera processer, förutsättningar och effekter och att utifrån detta ta fram kunskap till beslutsfattare och andra inom stat, kommuner och landsting.

Kontakt

Anders Bengtsson
075-247 32 60