Andra myndighetsuppgifter

Teckenspråksfilm om Socialstyrelsens andra myndighetsuppgifter som att pröva och utfärda legitimationer för personal inom olika yrkesgrupper inom hälsa och sjukvård.

Kontakt

Webbansvarig
Senast uppdaterad: