Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Förhöjd risk för rotkaries

 • Tillstånd: Förhöjd risk för rotkaries
 • Åtgärd: Tandkräm med natriumfluorid med 5000 ppm fluor 2 gånger per dag

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar. Daglig tandborstning med tandkrämen har en måttlig till hög förebyggande effekt – bättre än konventionell tandkräm innehållande mindre än 1 500 ppm fluor och därmed också en god möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa och/eller förebygga sjukdomar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget saknas eller är otillräckligt och Socialstyrelsen kan därför inte evidensgradera slutsatserna. I stället har en expertgrupp tagit ställning till behandlingens effekter utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • För vuxna med förhöjd risk för rotkaries har användning av en tandtandkräm med 5 000 ppm fluor två gånger per dag en måttlig till hög förebyggande effekt och är bättre än tandkräm med 1 000–1 500 ppm fluor (expertgruppsbedömning).

Bedömningen av åtgärdens effekt bygger på underlaget för aktiv rotkaries där det finns studier som indikerar en behandlingseffekt.

SBU konstaterade att den ”kariesförebyggande effekten på vuxna är inte tillräckligt utvärderad för att man ska kunna dra några slutsatser (SBU evidensstyrka 4)” [1]. I en klinisk kontrollerad studie (åtta månader, 189 personer äldre än 75 år, lågt bevisvärde) utvärderas effekten av månatliga fluorlackningar (5 procent natriumfluorid) och 1 450 ppm fluortandkräm, daglig borstning med 5 000 ppm fluortandkräm respektive tandkräm med 1 450 ppm fluor (kontrollgrupp) [2]. 70 procent av individerna utvecklade ingen rotkaries efter användning av tandkrämen med 5 000 ppm fluor jämfört med 50 procent av dem som använde tandkrämen med 1 450 ppm fluor. Man noterar också att den progressionshämmande effekten på initial rotkaries är större för 5 000 ppm, jämfört med 1 450 ppm tandkräm.

I en översikt med lågt bevisvärde [3] förordas tandkrämer med 5 000 ppm fluor för prevention vid en hög kariesrisk hos äldre. Baysan med flera [4] jämförde i en klinisk kontrollerad studie (sex månader, lågt bevisvärde, 186 personer med aktiv rotkaries) effekten av tandkrämer med 5 000 respektive 1 100 ppm fluor för att inaktivera (remineralisera) rotkaries. 57 procent av personerna som använde 5 000 ppm fluortandkräm minst en gång per dag fick minst en aktiv skada som remineraliserades jämfört med 29 procent av dem som behandlades med 1 100 ppm fluor.

För prevention av kronkaries på unga permanenta tänder påvisar två studier [5-6] en dos-responseffekt av tandkräm innehållande 1 000–2´500 ppm fluor. I kliniska studier föreligger en tydlig dos-responseffekt även upp till 5 000 ppm fluor [7]. Det föreligger alltså ett underlag, om än begränsat, för att kunna dra slutsatsen att den kariespreventiva effekten av tandkräm ökar med högre fluorkoncentrationer upp till 5 000 ppm. Eftersom 5 000 ppm fluortandkräm har en tydlig behandlingseffekt på aktiv rotkaries är det rimligt att anta att effekten vid för prevention av rotkaries kan bedömas som måttlig till hög.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga biverkningar är rapporterade i dessa studier.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid förhöjd risk för rotkaries har en daglig användning av tandkräm med natriumfluorid (5 000 ppm fluor) en måttlig till hög förebyggande effekt som är jämförbar med eller något bättre än konventionella tandkrämer innehållande mindre än 1 500 ppm fluor, och kostnaden per förhindrad rotkariesangrepp bedöms vara måttlig. Kostnaden för fluortandkräm 5 000 ppm beräknas vara 5–7 gånger högre än en tandkräm innehållande 1 000 – 1 500 ppm. Det hälsoekonomiska underlaget utgörs av en skattning som är baserad på en expertgruppsbedömning.

Referenser

 1. SBU. Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment of Early Caries Lesions. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU report No 188 In Swedish. 2007.
 2. Ekstrand, K, Martignon, S, Holm-Pedersen, P. Development and evaluation of two root caries controlling programmes for home-based frail people older than 75 years. Gerodontology. 2008; 25(2):67-75.
 3. Davies, RM, Davies, GM. High fluoride toothpastes: their potential role in a caries prevention programme. Dent Update. 2008; 35(5):320-3.
 4. Baysan, A, Lynch, E, Ellwood, R, Davies, R, Petersson, L, Borsboom, P. Reversal of primary root caries using dentifrices containing 5,000 and 1,100 ppm fluoride. Caries Res. 2001; 35(1):41-6.
 5. Stephen, KW, Creanor, SL, Russell, JI, Burchell, CK, Huntington, E, Downie, CF. A 3-year oral health dose-response study of sodium monofluorophosphate dentifrices with and without zinc citrate: anti-caries results. Community Dent Oral Epidemiol. 1988; 16(6):321-5.
 6. Marks, RG, D'Agostino, R, Moorhead, JE, Conti, AJ, Cancro, L. A fluoride dose-response evaluation in an anticaries clinical trial. J Dent Res. 1992; 71(6):1286-91.
 7. Tavss, EA, Fisher, SW, Campbell, S, Bonta, Y, Darcy-Siegel, J, Blackwell, BL, et al. The scientific rationale and development of an optimized dentifrice for the treatment of dentin hypersensitivity. Am J Dent. 2004; 17(1):61-70.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt

Sofia Orrskog

075-247 32 69